Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1903.3.1-821"

See other formats


STATENS ETNOGRAFISKA MUSEUM 1903.3. 1 - 82X Generalkatalog 

SYDAMERIKA 

Gåva av Greve Eric v. Hosen 
Kopia I 

Band I Gen. kat. nr Inv. nr 1903.3. 

Anm. 1 - 401 402 - 696 697 - 811 812 - 821 Register ; Corotes . Tattarenda . Bolivia. Chaco. 
Föremålen samlade av Eric v. Rosen 1902. 

Matakos . Esperanza . Argentina , Chaco . Samlade av 
Erland Nordenskiöld, då Greve v. Rosen var i Eu- 
ropa. 

Tobas . Crevaux, Pilcomaya . Bolivia . Chaco . 
Föremålen samlade av Greve Eric v. Rosen 1902. 

Tapietes . Pilcomaya . Bolivia . Chaco . 

Föremålen samlade från en indian. Samlingen hop- 

bragts 1902 av Greve Eric v. Rosen. Sidan 1-91 92 - 157 158 - 182 183 - 185 CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 6< - 1 - 1903.3. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1903.3. 1-821 SYDAMERIKA Gåva av Greve Kric v. Rosen Band I CARL SVANBERG AS. VÄXJÖ 428 1 66 - 2 Gen. kat. nr Inv. nr 1903.3 Anm. 3 1903*3 1 - 401 GH010TES t MM ÄRESM* . BOLIVIA. ; ÖHASQ, Föremålen Samlade av Eric von Rosen 1902 Yllemantél Yllemantél Yllemantel Barnmantel 
av ylle. Bolivia g Chaoo» Tattarenda^ 
Chorotea Bolivia 9 Cfaacq» gattarenda, 
Chorotes Bolivian Ohaoo 9 Tattarenda 9 
Chorotes Bolivia^ Ohacpi, T attarenda,, 
Ghorotes CARL SVANBERG AB, VAXJD 428 70 66 - 3 - 1903^3 
Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903.3 
V- 


5 


Mössa 

av ylle med bakband ay dian. 
v 


' /•■< 


6 


Boliv. Chaco, Tat tarenda 


«.«_^ Chorotes. 
av ylle med hakbandet besatt med enäcksklvö?* 
', 


7 


Boliv. Chaco, Tattarende 


Chorotes. 
Gördel 
av läder 
Boliv. Chaco, Tattarenda 


' Chorotes. 
■ ' 


8 


Gördel 
av läder 
9 


Boliv. Chaco, Tattarenda 


Pannband Chorotcn 
av ylle med invävda mönster 


1 
Boliv . Chaco , Tattarenda 


Chorotes ELÄNDERS. GBG. 7686.3. 65. - 4 - Gen.kat.nr. 1903.3 Inv.n *3 
10 Pannband av ylle med invända mönste» 11 Pannband 12 14 Boliv . Chaco a Tat tarenda 
Chorotes. av ylle besatt; med enäckskivöÉ' Pannband av dun Pannband av dun Pann*» och bakband av flätade palmblad Boliv »Chaco »Tattarenda 
Chorotes. Boliv .Chaco . Tattarenda 
Chorotes Anm. Boliv. Chaco . Ta t tarenda 
Chorotes. ; / Boliv . Chaco . Tat tarende Chorotes ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. \ 5 - 

,1903 


.-3 • 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 


• • ' • . -■ " 


Anm. 
1-903*5 
■ 


V 


av . dun ■■•■ •.-...>■.. 


, •: ■ ; ■..■• . ■ 


' 
Boliv . Chaco . Tat tarenda 
Ghorotes 


16 


Huvudprydnad 


air dun : 


Boliv. Chaco.Tattarenda 
Chorotes. 


17 

5- . ■, 


Huvudprydnad 

av åfomtsf Vädrar 
- 
- ; i 
Boliv .Ghaco. Tat tarend 


a 


Chorotes 
.. 


.18 


Huvudprydnad 


av strutsfjädrar 


■' 
Bol iv . Ghaco . Tat tarend 


a 


Chorotes 


19 


Huvudprydnad 


av etrutsf ^ädrar 


A 


■ 
Bol i v . Cha co , f a t tarend 


a 


Chorotes 

ELANOERS. GBG. 76S6. 3. 65. v ■- 6 - 

,1993;* 3 
Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


I?q3*3 
20 


Huvudprydnad 

ay sirutsf |ädrar 


Boliv . Chaeo . Tattarend; 


* 
Ghorotes 


21 


Böäéf bä>al 
till fordring aV 


(b* o*) ötrutsf^ädrar 


■ - ■ :>- 


Boliv .Chaeo . Ta t tar em 


la 
Ghorotes 


. 


22 


Huvudprydnad 


' 


ä%. kaikÖnfj ädrar 


Boliv, Chaeo. Tattarem 


la 
Ghorotes. 
23 


Iftivudpiydnad 
av kalkonfjädrar 


Boliv • Chaeo, Tat tareni 


ia 
Chorotes 
24 


Huvudprydnad 

av kaikonf jädrar 


Boliv . Chaeo , Tat tare*i< 


la 
Chorotes. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. v,_ - 7 - 19.03*3 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 

,:25 


Huvudprydnad 

av kalfconf ^ädrar 


Boliv . Ghaco , Tattarenda 
Chorotes 


26, 


Huvudprydnad 


» • . . • • • 
av Kalkohf Vädrar 


Boliv . Chaco .Tattarenda 
Chorotes 


27. 


Huvudprydnad 

av kalkonfjädrar 


Boliv .Chaco . Tattarenda 
Chorotes 


28 


Huvudprydnad 

av kalkonfjädrar 


■ 


29 


Huvudprydnad 


Boliv . Chaco , Tattarenda 
Chorotes 
av flätade palmblad 


T^nl i v . Chaco , Tat taranda 
Chorotes. 

ELÄNDERS. GBG. 7666.3. 65. - 8 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 1903,3 
30 3i 32 33 34 &»*>.« av palmblad ■ : • '■' Boliv . Chaco „ gattarenda . 
Ghorotes Ett ■ ■ pag- a-giabaiid •■• 

av ylle besatta med enädtesklvor Ett, paa;. agmband 
a* vit oxhud Airabaaå ' . 
aV fågélskian Tgå par f ötrinaaa? 
av dun Boliv . Chaco » Tattarenda , 
Ghorotes, Boliv.Chaco.Tattarenda 
Ghorotes Anm. Boliv . Cha co , Tat tarenda 
Chorötes Boliv »Chaco .Tattarenda Ghorotes ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 9 - '190313 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903,3 


35 


av öäolskaan 


Boliv.Chaco Tattarenda 


36 


.3?in^e3K&ing' ■• ••' • ■ 


Ghorotes 
av ödelsMmi 


Boliv . Chaco ., Tattarenda 


Ghorotea 


3? 


ElftSérrän^ 

av ödélskinft 


Bol iv • Chaco , .Tat.tar.enda 
Chorotes 


38 


av ödelöKiaa ; 
*- 
Bol iv • Gno co . Tat tar enda 
Chorotes 
V 


39 


$iz^erring 
aVödei skina. 


Boliv Choco,,Tattarenda 
Cörotes ' 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 10 - 

1903,3: : 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1902>3 


40 


fin^erria/» 


■&% odeis&ina 


BoliVoChaco.Tattarenda 
Chorotes. 


W ; - 


EIn/?ei?rinf* 


a^ödelskinn 


Boliv . Ghaco . Tattarenda 
Chorotes 


• 42 


g^erring 
av; ödeleMnn 


Boliv. Chaeö, Tattarenda 
Chorotes. 


- 
43 


3jåhi*t : halsband 


Boliv.Chaco.Tattarend 


a 


Chorotes 


44 


Lån^ft halsband 
ay snäcksM^ror 


r 
/- !" 


Boliv . Chaeo , Tat tarendg 
Chorotes. 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65. ■\ '- 11 - •190f*3 


Gen.kat.nr. 


.Inv.nr. 
Anm. 
léojvj 
43 


••Länfl&. ; lialöbaöd 
av ••; snäckskivor 
Boliv. Chaco t Ta ttarenda 
Chorotes 


4.6 v 


•Låä^t-' halsband 
av saäcksÉivöx? 
Boliv. Chaco, Tattarenda 
Chorotes 


■ m 


Landsnäcfea (Borus oblongue)» 
materialet Varav snäckskivorna snidas 
Boliv.Chaeo f Tattarenda 
Chorotes 


48 


Halsband-'.'' ■' 
av snidade; pärlemorskivor 
Boliv . Chaco . Tattarend 


a 


Chorotes 


49 


Halsband • ■ 
av snidade pärlemor skivor 
• ' . 
Boliv .Chaco .Tat tarenda 
Chorotes 
I 
_- -—-... 


- ELÄNDERS. CBG, 7686. 3. 65. - 12 - Gen.kat.nr. 51 52 53 54 1903*3 Anm. I9O3.3 

50; MusaeJiskait • 

varifrån pärlemor tages av. trä. Srontrissa 
av, trä Qroatrisaa 
av trä 8rontrissa 
av trä Boliv.Chaco.Tattarenda Chorotes Boliv.Chaco.ffattarenda 
Chorotes Boliv .Chaeö .(Tattarenda 
Chorotes BoIiv.Ghaco, Tattaren ia Chorotes Boliv . Chaco , Tattarem io Chorotes ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65 £ 13 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 
•ISO?-:? 

.55 56 57 58 59 1903,3 Anm. ögontrissa av trä med . inbrända ornament Boliv. Chaco »Tattarenda 
Ghorotos örontrissa \ av trä laed inbrända ornament Boliv . Chaco . Tattarenda 
Chorotes Öaxmtrlssa av trä sed tennbéslag Boliv. Chaco. Tattarenda 
Chorotes örontrissa 

av trä med texsabeslag Boliv. Chaco. Tattarenda 
Chorotes örontrissa 

av tfä med tennbesiag Boliv . Chaco . Tattarenda Chorotes. ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65 - 14 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 190345 

-60 63. 62 63 64 1902,3; Öröntriss, av ; pumpakal Boliv .'Chaco , Tat t ar enda « 
Ghorotes öföatrissa ' 
sv pumpskal Boliv.Chaco.Tattaranda Chorotes Öronfrriasa 

av palmblad Anm. Boliv. Chaco. ffattarenda 
Chorotes IiöshäE; användes som prydnad* St&ekes in under pasua-? 
bandet Boliv. Chaco .Tattarenda 
Chorotes 4m^mmm m.fwmj, m nrt \- 

av trä Boliv. Chaco . Tattarend a Chorotes ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S - 15 - Gen.kat.nr. Inv.nr 1993.3 
65 66 67 66 69 Hårkam 
av trä Hårkam 
av trä Hårkam 
av trä Hårkam 
av trä Hårkam 
av trä Anm. Boliv .Cha co , Tat tarenda 'Ghorotes Boliv .Chaco . Tattarenda Ghorotes Boliv . Cha co * Ta t tarend; : Ghorotes Boliv .Chaco , Tattarend a Ghorotes Boliv .Chaco , Tattarenda Chorotes» ELÄNDERS. GBQ. 7686. 3. 65, - 16 - 

1903.3 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903>3 


m 


Härkam 


av tjåä 


Boliv .Chaco .Tattarenda 
Chorotes 


in 


Hårlsaia 


av . rö»spJ§åoi* 


Boliv . Chaco . Tattarenda 


\ 


Chorotes 


72 


Håi&am 


av -röipspåälor 


Boliv. Chaco, Tattarenda 
Chorotes 


n 


Håxkam 


av rörispläior 


Boliv . Chaco , Tat tarend 


a 


Chorotes 


74 


Hårfegaä 


av TO3?sp3älor 
< 
/■ 


Boliv ..Chaco ..Tattarend 


a 


ChoBotes 

ELÄNDERS. CBG. 76B6. 3. 6S, - 17 - -V&%3 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 


75 


.HärlöliT 

■ åv A £iskkäke.. 


Boliv.Ghaco.Tattarenda 
Chorotes 


76 


Håa?&a£v. 


fiskkäké/. 


Boliv .Chaco , Tattarenda 


' 


Ghorotes 


Tt 


Hårltnisr 


■{Btm 77 bortbytts till Museum ■£♦ 
av fiskfcäle - 


, Völkerkunae i Hibeek) 
;■;' 


BÖliv . Chaco , Tatta renda 


Chorotes 


78 


Håiäsniv 


av fiskkäTse 


Boliv, Chaco , Tattarenda 


Chorotes 


79 


RårkniLV 
- 


av fis3&åké - 


• 

Boliv . Chaco »Tattarenda 
* 


Choro/bea 
1 '.-.' 


. 
i 

ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 65. .- 18 - 1903*3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 
■ 


80 


Håriaaijr 


ay ; f isjekätoe 


Boliv . Chaco . 3?attarenda 


Chorotes 


81 


Mrkäijv 


ay fiéldcälce 


Boliv. Chaco, Tattarenda 


\ 
Ghorotes . 


82 


Beasyl 

f ör /tatuering 


Boliv .Chaco , Tattarenda 
Ghorotes 


■63,> 


fiSRSÉ?i- 


f Qié fätttéaring 


Boliv. Chaco, lat tarend 


a 


' 1 ' ' ; 

Ghorotes 
1 . 


84 


.Bfeneyl 

för iatueriiig 


Boliv, Chaco , Tattarend 


a 


Ghorotes 

ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65. ^ 19 Gen.kat.nr. Inv.nr. 1903^ 

85 86 87 88 89 I90M :mrl,tm», m» iwrrffift f<5r tåtuering , Anm. Boliv. Chaco. Tattarend a Chorotej för tstueicisg Boliv. Ohaeo, Tattarend a Chorötes 

Skäl ' 

a*- ptaapekaå y innshållaiide kafcfcustaggar för 
tatuering m& Boliv .Chaco . Tattarenda 
Chorötes innehållande svart färg för tatuerlng Bolig. Chaco. Tattarend a Chorötes Rör innehållande svart färg för tatuering Boliv .Chaco. Ta t tarenda Chorötes ELANOERS. GBG. 7686. 3. 6S, - 20 Gen. kat. nr. Inv.nr. 

1903* 3-: 
90 92 93 94 1903*3 Anm. Rör 

innehållande svart färg f 8r tatuering Boliv.Chaco.Tattarend t 
Chorotes Rör innehållande svart färg för tatuering BoIiy.Chaco,irättarenda 
Chorotes Instrument 

av trä för målning av ansiktet Boliv.Chaco.iTattarenda Chorotes Instrument 

av trä f or n&pting av ansiktet Bgliv .Chaco , Tat tarenda 
Chorotes Instrument 

. ii n i . i », ii j - . i_ «. 

av trä för målning av ansiktet Boliv,Chaco,,Tattarenda Chorotes ELÄNDERS. G8G. 7686. 3. 65 - 21 - 1903.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903,3 
95 


Instrument 

av trä för; målning av ansiktet^ 

Boliv é Chaco „ Ta t tårenda 
Chorotes 


95 


instrument 

av hora för målning av ansiktet? 

Boliv * Choco , Tåttarenda 


\ 


Chorotes' 


97 


Instrument 

av ben för målning av ansiktet 
Boliv. Chaco. Tat tarenda 


Chorotes 


98 


Instrument 

av ben för målning av ansiktet 
Boliv.Chåeo.Tattarend; 


t 


Chorotes 
- 


99 


Instrument 

av ben för målning av ansiktet 
1 ■ 


^ 


i 

B0I3.V . Chaco , Tattarenda 
Chorotes 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65. - 22 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 

1903,-5 
100, 101 102 104 1903.3 Instrument ■ av . ben för målning av ansiktet Boliv . Chaco t Tat tarenda 

Väcka ... Chorotes 

av ehaguar innehållande iastruiaeiit för ansiktets 

målning och tatuerihg Boliv . Chaco . Tattarenc .a Anm. Chorote s 

Skål .. 

av pumpskal innehållande frukter varav rödfärg 

beredes Boliv. Chaco .Tattarenc 1a Chorotes Rödfärg 

för ansiktets målning Rödfärg Boliv . Chaco . Tattarenda 
Chorotes för ansiktets målning Boliv .Chafeo , Tattarenda Chorotes. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 23 - Gen. kat. nr. Inv.nr. I903v3 
105 106 107 108 1903*3 Anm. för 1 ansiktet^ målning, .. Boliv .Chaco , Tattarend Chorotes 
Väska 

av chaguarf iber (Bromelia Serra)* användes till 
dagligt. bruk till förvaring av elddon, rökpipor 
etc. Väska Boliv .Chaco . Tattarenda 
Chorotes av chaguarf iber (Broinelia Serra), användes till 
dagligt bruk till förvaring av elddon, rökpipor 
etc. Boliv. Chaco .Tattarenda 
Chorotes 

Väska 

av chaguarf iber (Bromelia Serra) ^ användes till 

dagligt bruk till förvaring av elddon, rökpipor 

etc. Boliv .Chaco . Tattarenda 
Chorotes ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. \ - 24 - ■•;>■' Gen.kat.nr. 5*3 
109 110 111 112 Väska . "''•'. 

av chaguarf ibes 1 ^Bröiaelia! Serra),*. användes till 

dagligt bruk till £-. örvaring av elddon» rökpipor 

etc. Boliv »Chaco. Tätt arenda 

' '• JJ Ghorotéa •■ 

ffäskä - .'.--'••.'•'■■ 

av chaguarfiber (Bromeliä Serra)* användas till 

dagligt bruk till förvaring, av elddon* ..rökpipor 

;©t'C;»" 

' F i Boliv .Chaco , Tattarenda 

Chorötes 

Väska ■■ 

av ^haguarf iber (Bromélia Serra)| användas till 
dagligt bruk till förvaring av elddon, rökpipor 
etc. Boliv . Chaco « Tat tarenda 
Chorötes 

Väska '...■"■■;' : 

av ciiag«arfiber (Bromélia Serra)^ användas till 

dagligt bruk till förvaring av elddon, rökpipor 

etc* Boliv. Chaco .Tattarenda 
Chorötes Anm. ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65. V ._ 25 - 1903.3. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1902,3 
113 


Väska 

av chaguarf ibér (Bromelia Serra)^, användas till 

dagligt bruk till förvaring av éiddonj rökpipox 

etc, 

Boliv .Chaco , Tattarenda 


\m 


Chorotés 

Väska . 

av éhaguarf iber (Bromelia Serra)*, användas till 
dagligt ibruk till förvaring av elddon, rökpipor 


\ 


etc. 
Boliv. Chaco, Tattarenda 


115 


Chorotés 
Väska 

av chaguarf iber (Bromelia Serra)?, användas till 

dagligt bruk till förvaring av elddon* rökpipor 

etc* 


116 


Boliv. Chaco, Tattarenda 
Chorotés 
Väska 
av. chaguarf iber (Bromelia Serra).» användas till 
dagligt bruk till förvaring av elddon, rökpipor 
1 
etc, 

Boliv • Chaco , Tat tarenda 
Chorotés 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S. - 26 - 1903.3 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903.3 
117 


Väska 
av chaguarf iber (Bromölla Serra) *, användas till 
dagligt bruk till förvaring av elddon* rökpipor 
'etcw- 
Boliv . Chaco , Tat tarenda 


118 


Ghorotes 
Väska 
av- chaguaf iber (Brömelia Serra)<, användas till 
dagligt: bruk till förvaring av elddon, ; rökpipor 


1 


etc*' 
Boliv .Chaco , Tat tarenda 
Ghorotes 


119 


Väska 
av chaguarfiber (Brömelia Serra),». användas till. 
dagligt bruk till förvaring av elddon», rökpipor 
etc*» * 


120 


Boliv.Ghaco, Tattarend 


i 


Chorotes 
Väska 
av chaguarf iber (Brömelia Serra)^ användas till 
dagligt bruk till förvaring av elddönj rökpipor 
etc** 
Boliv .Cha co , Tattarend 


» 


Chorotes 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 60. - 27 - 1903 i 3 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 
121 


¥äska 

av chaguarfiber (Bromölla Serrä), anländas : till 

dagligt banale till förvaring aV elddon, söfeiJipoap 

etc. 

Boliv.Chaco . Tattarenda 
Chorotes 


at2?i 


, $äska 

av chaguarf iber (Bromelia Serra) >, användas till 
dagligt bruk:. till förvaring; av elddon,, rökpipor 
etc* 


J 

123 


Boliv .Chaco , Tat tarenda 
Ghorotes 
?äska 
av cfaaguarflber (Bromelia Serra)». användas till 
dagligt bruk till förvaring av elddon» rökpipor 


124 


Boliv . Cha co »Tattarenc 


a 


Ghorotes 
?aska 

av chaguarf iber ^Bromelia Serra),, användas till 

dagligt bruk till förvaring av elddon, rökpipor 

etc. 
Boliv.Chaco,l'attarenda 


- 


Chorotes 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S. - 28 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 19Q3.3 126 127 128 1903.3 Väska 

-'éé cliaguarf iber (Bromelia Serra) y ? användas till 
dagligt bruk till f örvaring a* elddon, Jfökpipor 
ete.é. "■'■ ■. Boliv . Chaco . lattarenda 
Chorotes 
Väska . 

a* éMguarf iber (Bromelia Serra) , användas till 
dagligt : b'rök.'tili örvaring av elddo% iölépipör 
■etO'*' Boliv .Chaco .lattarenda 

Chorotes 
Väska 

äV ehaguarfiber (Bromelia Sexra)^ användas till 

dagligt bruk till förvaring av elddon, 

ete» ' " Boliv, Chaco. Tat tarenda Väska Chorotes 

av enaguarf iber (Bromelia Serra) , användas till 

dagligt bruk till förvaring av elddon, rökpipör 

etc'.' Anm. Boliv. Chaco. Tattarendg Chorotes ELÄNDERS. GBG. 7SÖ6. 3. 65. -• 29vr- s 1903*3 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903-3 
129 ■■ 


av ehaguairf iber (Bsbaelia S©rra)^t användas till 
dagligt bruk till fö^aring av elddon* töifcp^r 

etc;.:.. 

Boliv .Chaco „ 2attarenda 
Chorotes 


130 


Väska 
av ekaguarf iber (Brömelia Serra}*! användas till 
dagligt bruk till föfvarlng av, elddon^ rökpipor 


* 


etc». 
Boliv. Chaco. Tattarenda 


131 


Chorotes 
¥äskä 
av chaguarf ibe* (Bromelia S;erra), ; användsts till 
dagligt bruk till förvaring av elddon^ rökpipor 
•-et% f 


132- 


Boliv . Chaco .Tat tarenda 
Chorotes 

läska 
av chagu^?fiber (Bromelia Serra)^ användas till 
dagligt bruk till förvaring av elddon, rökpipor 
ete. 
Boliv. Chaco ,1'attarenda 
; ,: Chorotes 

ELANOERS. GSG. 7686. 3. 6ö. - 30 - 1903*3 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903-3 
133 


"Väska 

av ehaguarf iber (Bromölla Se rr a):* användas till 

dagligt bruk till fö r rvarJ^av elddon»; ,'rökpipbz 

etc., 

Boliv. Chaco. Tattarenda 
Chorotes 
• 


134 


..Stor', väska 

av cbaguarfibe% användes vid flyttning till 
transport av bohag 

Bo liv. Chaco. Ta t t ar enda 
Ghorotes. 


135 


Stor väska 

av ehaguarf iber, användes vid flyttning till 

transport av bohag 
■ 


136 


Boliv . Chaco . Tattarenda 
Chorotes 
Chasuarfiber 
Boliv. Chaco, Tattarenda 
Chorotes 


13? 


Snören 
av chaguar 

Boliv . Chaco .Tattarenda 

Chorotes. ELÄNDERS. GBG. 76S6. 3. 65. - 31 - 

19G 


>3*3; 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 


138 


.Färgade, snören 
äv chaguar 


Boliv . Chaco , Tätt arenda 
Ghorotes 


139 


Slända 

för ull och chaguaa? 


Boliv. Chaco. Tattarendi 


ä 


Chorotes 


140 


Slända 

för ull och Chaguar 


' 


141 


Slända V J 


Boliv . Chaco . Tattarenda 
Ghorotes. 
för ull och chaguar 


• • 


y" 


■ '• •••-.'■ 


Boliv . Chaco , Ta t tarenda 


142 


tfäslsa 
av ull 


Chorotes 
Bol iv . Chaco . Tat tarenda 
Chorotes 

ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65 - 32 - 

1903.3 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
19Q3i3 
.143 


Ofullbordad väska 

av ull med ^trumpstickör*' avkäktustaggar 


14.4 


Boliv. c.Chaco , Tattarenda 


' 


Chorotes 
Slätad kors 


"•• ■ 


av bast --'' . 
/ 


145 


Boliv .Ghacö .Tattarenda, 
Ghorotes 
Stör vattenkruka 
ä^i. bränd lera, avsedd att bäras på huvudet 
;S 


146 


JBoliViChacoiTattarenåt 


l 


Chorotes 
Vattenkruka 
av-bränd lér%- avsedd att bäras i snören över 
axeln 


147 


Boli v t Chaco , Ta t tarend? 


l 


Ghorotes 
Vattenkruka 
av bränd lera, avsedd att bäras i snören över 
axeln 
■ 
i 
Boliv .Chaco . Tätt arenc 


La 


r 

Chorotes. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65, - 53 - 1903 


».3 •: . 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


/ 


Anm. 
1903*3 
,;;. j 
148 


Vattenkruka 
av bränd lera» avsedd att bäras i snören över 


' '■■■" ■ '. 


axeln 
Boliv. Chaco. Tattarenda 


14? 


Chorotes. 
Vattenkruka 
av bränd lera, avsedd att bäras i snören över 
axeln 
■ 
Boliv . Chaco , Tattarenda 
Chorotes,! 


150 


Boet- ©ca kokgrjtå. 1 
av bränd lera 
Boliv. Chaco, Tat tarenda 


, 


:' 


151 


Chorotes 
Rost-? och kö%rjtäY 
- ' '■ - "■" : \ - . ■' ■ 

■av bränd lera - ' '}. Ji:y},\ ^.' 
Boliv. Chaco, Tat t arenda 
Chorotes 


\ 


• ■••".■ ; 

•ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S, .-. 34 t j Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903*3 
152 


i 


Bolivia* Ghacoj. fat t ar enda. 
Öhörotes 


153 


lier&ru&a 


Bolivia « Ghäco* Tattarénda* 
Ghorötee 
• 


154 


Lerkimka 


Bolivia » Ghaeo* fattärendä» 
Chorotes 


155 


gräfeoäptél 


Bolivias Chacö„. Tattärenda» 


• 
Ghoroteé 


156 


Trämortel 


Bolivia i Ghäco* latterenda» . 
Chorotes 


157 


Mörtélstöt 

av *Palo santo"* 


.'....■ ' 

Bolivia, Ghacot Tattarezida» 
Ghorotés 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 35 - 1903.3 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 
158 


MorteljStö*.: , 
.ay:.;^ä$O'.;aaä*0i!*i'»i ■. . 
Boliv. Chaco. Tattarends 


1 


Chorotes. 
■• 


159 


?at*enskqga 
ay. ptampskäl _ /. . 
Boliv . Chaco , Tattarend* 


t 


Chorotes . 


160 


Vattenskopa 
a? pumpskal*, sprucken* men hopsydd med chaguar 
Boliv. Ghaco f Tattarei 


ida 


Chorotes. 


161 


Vattenskojja 
av pumpskal med inristades ^ornament 


v' 


Boliv . Chaco , Tattarends 
Ghorotes. 


162 


Vattenskopa 
av pumpskal med Inristade ornament 
./. ... ; 
Boliv. Chaco. Tat tarend 


a' 


Chorotea. 

ELÄNDERS. G9G. 7686. 3. 6g. - 3b - Gén.kat.nr. Inv.r 1303*P %6& löfS; 19P%$ ^ $ > uöpöå£i& ■aäjeÄ'.'StoPiö^8|3'' öiättsoesifc Boliv.Chaco.Tattarenca Chorotes. 
■små:. ÉB&gäsåm osaoDSiQ$ Boliv .Chaco . Tattarenda Ghorotes •»- .§ isafislfiat. Boliv. Chaco .Ta t tar enda 
Ghorotes* efr o isl. må tÄeaate -oaaaEsaat Boliv,. Chaco.. Tät tar enda Chorotes användes som sked Boliv. Chaco. Tat tarenda Ghorotes. Anm. ELÄNDERS. GÖG. 7686. 3. 6S. 37 

1903.3 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


■ 


Anm. 
1903 i 3 
168 


fSi3selskaL 
användes som sked, 

Boliv .Chaeo , Tattaranda 
Chorotes. 


169 


Musselskal . ■ 
användes som sked 

Boliv . Chaco , Tat tarenda 
Chorotes, » 


170 


flaska. .. . 
av pumpskal . 
Boliv é Chaco. Tat t ar enda 


1?1 


Chorotes. 

flaska 
av pumpakal 
loJJ.s; . Ghano ,2att.aremd a 
" 
Chorotes, 


172 


Maska 
av pumpskal med inristade ornament 
Boli v . Cha co , Tat tarenda 
1 
Chorotes 

1 
I 

ELÄNDERS. GQG. 7666. 3. 6S. -38r 1903 *'J Gen. kat. nr Anm. 1903.3 
173 174 175 176 177 flaska 

av pumpskal med inristade ornament Bolivia» Chaeo f fattarenda, 
Ghörotes Flaska av pumpskal med inristade ornament Bolivias Cbaco». $attarenda« 
Ghorotes flaska av pumpskal ornerad med inlagda glaspärlor Bolivia» Cfaac o » f at tarenda » 
Cborotes 

Ask 

av pumpskal med inristade ornament Bolivia» Cfaaco» f attarenda» 
Chorotes 

.Ask 

av pumpskal med inristade ornament Bolivia 9 Cfaac o»'., 3?ättarenda 9 
Ghörotée CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 v - 39 - 1903.3, . , 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903,3 
178 


. Ask. 

■■■■■■■ .> 

äv puapskal' iaeä égéridoiiligt inpassade;, lock 

Boliv .Chaco . Tattarenda 
Chorotes 


179 


av puapskal méd egendomligt inpassade lock 
■* 
Boliv .Chaco , Tattarend 


a 


Chorotes 


180 


Mten skål 

av trä ''till förvaring av f ärgfröni 

Boliv, Chaco. Tat tar enda 


181 


Ghorotes 
•av &en ' 

Boliv . Chaco , Tat tarehda 
Chorotes 
• 


182 


■SM. 

av ben 

Boliv.Chaco.Tattaranda 
Ghorotes 

ELANOERS. GBG. 76B6. 3. 65, - 4U - 

.1903^3 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
t90-3*3- . 


183 


■vugfimm.. 

ay ben •■ :■•'■' 


Boliv.Chaco.Tattarenda 
Chorotes.. • 


184 


av ben . • 


Boliv.Chaco.Tattarenda 
Chorotes 


185 


Sä-.'-. 
av ben 


Boliv.Chaco.Tattarenda 
Chorotes. 


136 


Ä ■ 
ay ben 


Boliv.Chaco.Tattarenda 
Chorotes 
1 


|ST 


ay ben 


Boliv .Chaco , Tattarenda 
Chorotes • 

ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65. .-^4-1 - 1905.3 Gen. kal. nr. Inv.nr. Anm. 1903.3 

188 av ben Boliv . Chaco , Tattarenda 
Chorotes 189 Jäznteniv med skaf t av trä.., Skaftet överdraget med ödel- 
skinn 190 Elddon Elddon Elddon Boliv . Chaco . Tattarenda 
Chorotes. Boliv. Chaco. Tattarenda 
Chorotes Boliv . Chaco . Tattarenda 
Chorotes. Boliv . Chaco . Tattarenda 
Chorotes ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6b - 42 - 1903.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903,3 
193 


Boliv . Chaco # Tattarenda 
Chorotes. 


194 


.Ipddo»- 

Boliv. Chaco, Ta ttarenda 
Chorotes 


195 


Elddon 

Boliv . Chaco , Tattarenda 
! Chorotes. 


196 


Lian (Asclepiadif),^ 

varav veden till elddonen tages 

Boliv. Chaco. Tattarenda 
Chorotes. 


19? 


fnöskebehällare 
av oxhom» med gehäng besatt, med snäefcskivor 

Boliv . Chaco , Tat tarenda 
Chorotes. 

ELÄNDERS. G8G. 76B6. 3. 65. ,/#S- 43 - ' 1903.3 
Gen.kat.nr. 


' Inv.nr. 
Anm. 
19.02i3; 


198 . ■ 


ifnöslcebehäilare 

av svansen på ett bältdjur 
• 


BolIv.Chaco.Tattarendg 


( 
Chörotes. 


199 


Kastboll 

Boliv.Chaco.Tattarenda 


Chörotes 


200 


lastboll 

Boliv.Chaco.Tattarenda 


Chörotes. 


201 


Kastboll 

Boliv . Chaco é Tattarenda 


Chörotes 
202 


Klubba 
--' 


av palmblad till ett höckeyliiaiande bollspel 


\ 
■ ■ ■ 


'•' ■ ./' ,; - ' 


Boliv .Chaco .Tätt arendi 


l 
" • Chörotes 


• ELÄNDERS. CQG. 7686. 3. 65. - 44 - 1905*5 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
205i 


Klubba , 

av palmblad till ett hockéylääoiaiidé- bollspel 


$04 


BoliVoChaeoVTattarendf 


1 


Chorotes 
Spel . 
?arje i spel består av fyra pinnar 


205 


Boiiv.Chaco.Tattarendj 


1 


Chorotes 
'Spel 
Varje spel bestås? av fyra pinnar 


• 
206 


loliv . Chaco , Tattarendj 


i 


Chorotes 

Spel 

Varje spel bastås" av fyra pinnar 


207 


Boliv.Chaco.Tattarenc 


la 


Chorotes 
fflö.lt 
av rör 
Boliv.Chaco.Iattarendj 


. 


Chorotes 

ELANOERS. SSG. 7686. 3. SS. - 45 - l 

19Q3*3 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1905.3 


208 


Flott 

•av '.■rör} 


Boliv.Ghaco, Tattarenda 
Ghorotes 


> 


Flö T 1* 


'av ■x&p- 


Boliv . Chaco , Ta ttarenda 


Ghorotes 


210 


Eieat 

av rör 


Boliv • Chaco . Tattarenda 
Ghorotes 


211 


ay -jrör- 


Boliv. Gha co. Tattarenda 
Ghorotes 


212 


Élö^t 


- T.-p- T-.r -t' ■ ■ 

ay bea. 


Boliv. Chaco .Tattarenda 


' 


1 


Ghorotes 

ELÄNDERS. GBG. 7586. 3. 60. - 46 - 1903*2 Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 
ZL3 


EMséif örmi£ visselpipa 

av trä med térmbeslag, avsedd att bäras på 

bröstet. Gehänget besatt med snäeksklvöje 

Boliv. Chaco, Tat tarend 


ä 


Chorotes. 


214 


Trlséf örml^ visselpipa 
av trä med tennbéslag 

Boliv. Chaco .Tattarenda 
Chorotes. 


215 


Eriésformlg visselpipa 
av trä med tennbéslag 

Boliv. Chaco. Tattarenda 


; 


Chorotes 


216 


Tri ssformiR visselpipa 
av trä med tennbeslag 


217 


Boliv. Chaco. Tattarenda 
Chorotes 
Mssélpipa 

av trä med utskurna ornament 


- 


Boliv . Chaco , Tattarenda 

Chorotes ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S - 47 - I9O3.3 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 
218 


Instrument 

av rörspjälory användes att härma och locka 

fåglar, med 

Boliv .Chaco . Tattarenda 
Chorotes 


23.9: 


Rörf ormi^ tobakspipä 
av trä 

Boliv .Chaco . Tattarenda 
Chorotes 


220 


Rörformig tobakspipa, 
av trä 

Bo liv. Chaco. Tattarenda 
Chorotes 


221 


Rörf örmig tobakspipa 

av- trä. ■ 

Boliv . Chaco . Tattarenda 
Chorotes 


222 


Rörformig töbakspipa 
av trä 

Boliv. Chaco f Tattarendo 
Chorotes 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 4ö - 1903.3 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
I9O3.3 
223 


Börformig tobakspipa 

. av trä 

Boliv. Ghaco. Tattarenda 
Ghorotes 


224 


Rörf ormig tobakspipa 

av trä med inbrända ornament 

Boliv .Ghaco . Tattarenda 
"• Ghorotes 


225 


Rörförmi^ tobakspipa 

av trä med inbrända ornament 

Boliv.Chaco.Tattarenda 
'V 

- ; Ghorotes 


226 


Eörf ormiÄ - tobakspipa 

av trä med inbrända ornament 

Boliv .Ghaco , Tattaren 


ia 


Ghorotes. 


227 


töbakspipa 
av rör 
• . 


7 


Boliv.Chaco.Tattarenda 
' Ghorotes 

i . '"'■■'' 

ELANOERS. GBG. 7686. 3. 6S. - 49 - 

1903.3 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
:*903*3> 
228 


Tofoälcspipa. , , }- ,'}..• 

Boliv . Chaco . Tattarenda 
Chorotes 


22^ 


£ööaksp£i>a v .'- . . .. 

ia$ ti®>med>:j^at*a:'2ame*yeJsi^ 

Boliv . Ghaeo a fattarenda 
Chorotes, 
.'" 1. 


23Q 


f obafesjji^a . . . 

av trä me# platta camstiyck^, 

Boliv.Chaco.Tattarenda 


231 


Chorotes 

S ©;bateBi3l|3a, .. 

av trä méö plLatta muiötyeke» ©eh inbrända 
ornament 

Boliv . Chaeo . lattarenda 
Chorotes 


' ELÄNDERS. GSG. 7666. 3. 6S - 50 - 1903*3; Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 
232 


föbäkeiiipa 

äv trä med platta munstycken och inbrända 

ornament 

Boliv .Chaco , Tattarends 


1 


Chorotes 


233 


f obåkspipa 

av trä med platt munstycke och tennbésiag 

Boliv. Chaco f Tattarenda 


i : 


Chorotes 


234 


Fisknät 
* av chaguar 

Boliv. Chaco. Tattarenda 


• 


Chorotes 
- 


235 


Pisknät. '•'-■' 

■av chaguar- '' 
/ ' 
Boliv. Chaco. Tattarenda 
Chorotes 


236 


Fisknät. 
av chaguar 

Bol iv . Chaco , Tattarenda 
-. 
Chorotes. 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 6S. - 51 - Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 
,23? 


Stos? £ iakryss.la 
av chaguar 

Boliv.Chaco.Tattarenda 
Chorotes 


233 


IPiskkrok 
av äärn med re* av ehaguar ; 

Boliv.Chaco.Tattarenda 
Chorotes. 


239 


Ofullböräaät f iskkass© 

Boliv.Chaco.Tattarenda 
Chorotes 


240 


Éögemål 

;&•%' trä f&r tillverkning av nät, 

Boliv.Chaco.Tattarenda 
Chorotes 
' 


241 


föremål 

av trä för tillverkning av nät 

Boliv.Chaco.Tattarenda 
' 
Chorotes 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S, - 52 - Gen.kat.nr. 3303*3 

242 243 245 1903.3 Nål- 
av trä. med vidfästat grovt snöre, användes att 
träda upp och transportera fisk med Bastrep att fästa nät med Anm. Eöremål 

av trä för tillverkning av nät Boliv. Chaco »Tattarenda Chorotes Boliv .Ghaco .Tat t ar enda Chorotes Boliv . Chaco . Tattarenda Chorotes. av. hårt, segt träelag med strängar av tvinnad 
tiud Boliv. Chaco , Tattarenda Chorotes ELÄNDERS. G8G. 7686. 3. 6S - 55 - 1903.5 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
19ö3i> 
246 


B-iibåfté. •• 
ävMrtjj segt träslag med strängar av tvinnad 


- 


hud 
Boliv . Chaco , Tattarenda 
Chorotes 


247 


Eilb%2. ,-.■.. .- . ... .■ 
a* hårt > seg* träslag med stränga* av tvinnad 
hud 
Boliv. Chaco, Tattarenda 
Chorotes 


248 


Pilbågev. ...',•.- 
av hårt, segt träslag med strängar av tvinnad 
hud 
-*"*" 
Boliv . Chaco „ Tattarenda 
s Chorotes 


249 


Pilbåge 
av hårt j, segt träslag med strängar av tvinnad 
hud 
Boliy^ChacqnTnttarenda 
Chorotes 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65, ■- 54 - Gen. kat. nr 1903*3 Anm. 1903.3 
250 252 253 Pilbåge 

av hårt^ segt träslag- méä strängar av tvinnad 

hud Bolivia i. Chacöj fattarenda^ 
Ghörötea av hårt , segt träslag ined strängar av tvinnad 

hud ..'•....-. 

©ép« i östra Réal maj 1923* Kunde ej anträffas 
vid återlämnandet av depositionen november 
1959. Bolivias Chacp » Tattarenda» 
Chörotes av härt segt träslag med strängar av tvinnad 
hud Bölivia fl Chaco* fattarenda» 
Ghorötés Filbåge • ■ ■ 

av hårtj segt träslag med strängar av tvinnad 

hud Bolivia, Chaco, ffattarenda» 
Ghorotes CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 55 - Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


■ 


1903.3 
254 


Pilbåge 

av hårt* seg"t träslag- med sferäagar av t^inaad;. 

Kud 

Boli v .Chaco f Tattarenda 
Chorotes 


255: 


Pilbåge. 
■&& hårt>. segt; träslag -med strängar av tv&nnad 
hud 
- ."V 
Boliv „ Chaco , Tattarenda 
Chorotes. 


256 


■^^te- 
av hårt ;f segt träslag med strängar; av tvinnad: 
hud 
Bol i v. Chaco; Tat t ar enda 
■ ■-■ '. 


■W 


Pilbåge Chorotes 
av hår% eeg* träslag med. strängar -av 'tvinnad: 
hud 
■ 
Böliv. Chaco .Tattarenda 
Chorotes 


- ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65 * 56 ■». 1903*3 Gen.- kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


< 


1903.3 
258 

260 
261 


Pilbåge 

av hårt 9 segt träslag med strängar av tvinnad 

hud. 

Bolivia^ Chacöö Tat tar enda* 


.' 


Chorötés 

Pil 

med spets av ben utan faullingar»: Spetsen, för* 
enad med skaftet genom en trind spets av tungt 
träslags Skaftet av rör utan styrf ^ädrar 

Bolivia a Shac o * fat tar enda « 
Ghorotes 

fil, 

spets av tungt träslag utan hullingaro Skaft 

av rör utan styrf jädrar 

Bolivia* Ghacöa- Tattarenda» 


.' ' 


Gnorotes 

Pil, '■ 

spets av tungt träslag utan hullingar* Skaft 

av rör Utan styrf^ädrar 

Bolivia* Ghaco,,? Tattarenda, 
Ghorotés 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 57 - Gen. kat. nr. i ii- 4903*3 

262 263 264 1903v3 SA1-, .-■ 

spets av ; .tungt träslag, utaä >*mlMngar* sSlsöf-t} 

'■av 'rör utan styriäädrar Boliv .Chaco »Tattarenda Chorotes. 

£££. • • 

apetsr av tungt träslag, utan .fcullängaiy -Skaft 
ar rör utan styrf Jäärar Boliv .Chaco . fa tt ar enda 
Chorotes. Pil spets av tungt träslag utan hullingär. Skaft 
av rör utan styrf Vädrar • Boliv. Chaco. Tattarenda 
Chorotes ■Pil spets av tungt; träslag utan hulllngar* Skaf. t 
av rör utan styrfjädrar Boliv . Chåco . Tattarenda 
Chorotes. Anm. ELÄNDERS. G8G. 76B6. 3. 63, - 58 - 1903,. 3 Gen. kat. nr, 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 
- 
266 


Pil . • 
spets av Itongt träslag utan : v huJLläfcnga$*. ( Skaf % 
av i^öf utan styri^ädrar 

■ ■ ■ x 

Boliv . Chaco . Tattarend; 


1 


Chorotés 


26? 


Pil .. . 

spets av tungt »träslag, utan hullångar* ,. Slaf % <, 

■sv,, röp utan sty^jjädrar 

i 

Boliv . Chaco . fattarenda 
Chorotés. 


268 


Pil 

spets av tungt träslag utan hullingar» i Sfeaf t av 

rör utan styr£;}ädrar 

Boliv é Chaeo. Tattarenäa 
Chorotés 


269 


Pil 

spets* av , tungt träslag utan hullingar» , Slcaf t . 

av rör utan styr^|ädrar 

Boliv. Chaco , Sattarenda 
Chorotés 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65, - 59 - 1903*3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
19P3!. 3- 
270 


spets av tungt. träslag utan Iiullåxiga^r Skafit 
av rör utan styrf §Mraa? 

Boliv.Ghaco«Tattarenda 
Ghorotes 


271 


Pil . 

spets av tungt träslag utan imLl&ngar.. Skaft 

av rör utan stprfpxteajp 

Boliv . Ghaco , Tat tarenda 
Ghorotes. 


272 


Pil 

spets "av tungt träslag utan hullingai?. Skaft 

av rör utan. styrf pådrar 

Boliv . Chaco . Ta ttarenda •■ 
Ghorotes 


273 


Pil . 

spets ay tungt träslag utan hullingaa?* Skaft 

av rör utan styrt $ äärar 

ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 6S - 60 - 1903.5- 


Gen. kat. nr. 


.Inv.nr. 


■ 


Anm. 
19Q3i3 
.274: 


Pil 

spets av tungt timslag utan '•hulä&ngär ; . Sfea£t 

av ror utan styrflääsÉas' 

Bo.1 iv * Chaco , Tätt arenda 
Chorotes 


'— ~~ 
;275 


.Pil: 
spets, av tungt träslag utan hullShgar* Skaft 
av rö3P utan styrl^&Sasä? 


*- 


.. ■ 


• 


Boll v . Chäco , Tattarenda . 
Chorotes 
• . 


276 


Pil 

spets av tungt: träolag utan hull&ngaa?.- Skaftr 

av rör ut^i stysfjäägraar 

loliv éChaco i Tattarenda 
Chorotes 


277 


spets av tungt träslag utan imllångar*. S&aft 
av iö3S ! utan stysf 3ä<Ja?af 

Boliv .Chaco p Tattarenda 


Chorotes 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6S, - 61 - 1993.3 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903 i 3 
27Q :. 


■Pili . 

•spets- av, tungt ; träs-Log ut^ ;iH^linga* ? , Sips^t 

a^ sprutan, Bliyarf 4 ädrar 
,., .--.-i» ,, .--- 
BoliV. Chaco. Tattarenda 
Chorotes 


279; 


Pil 

spets av, tungt träslag utan ; ht#lings2? t ., Skaft; 
V 
Boliv . Chaco „ Tat tarenda 
/ 


i 


Chorotes 
' 


280 


Pil 

spets av tungt; träslag utaa.hallingar*, Sfeaft; 

■av, rör utan styrf •jädrar 

Boliv. Chaco, Tattarenda? 
Chorotes 
- 


281, 


Bil'. 

spets av, tungt träslag utan ; hulåingaxv Skaft 

av rör utan . styrfj ädrar 

Boliv . Chaco . Tat tarenda 
, 
.Chorotes. 
/\ 
.'-' . : 

ELANOERS. GBG. 7686. 3. 6S ~- 62 - 1903.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903^3 
282 


Pil 

spets av tungt, träslag utan tallingar. Skaft . 

av rör utan styrfijäärar; 

8 Boliv.Chaco^attarenda 
Chorotes 


283 


Pil 

spets, av tungt träslag utan .fcull£nga%: Skaft 

av rör utan styrf <jädrar 

Boliv .Chaco , Tattarenda 
Chorotes. 
i 


284 


Pil 

spets av tungt träslag utan hullingar. Skaft 
av rör utan styrf jädrar 

Boliv . Ghaco . la tt ar enda 


• 


Chorotes 


235 


Pil 

spets av tungt träslag utan hulliagar. Skaft 
av rör utan styirf •jädrar 

i 

Boliv . Ghaco 8 Tat tarenda 
' Chorotes. 

ELÄNDERS. G8G. 76B6. 3. 65. -63 ,1303 .3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1-903.3- 
285. 


-spets av .tungt träslag utan huliingai-i Skafts 
av aför utan sUjnéf åädrar 

Boliv.Chaeo.Tattarenda 
Chorotes 


/ 
287 


Pil 

spets av tuagt : träslag utan- hullingaEw Skaft 

av xösr utan stgrf äääray 

Boliv .Chaco .Tattarenda 
Chorotes 


/ 
1 
i 

1 ■ 
| 
288 


spets av tungt? träslag utan ; hullingar? Skaft 
pv rö-r utan- styrf åädrar 


- ■ 


i Boliv. Chaco. Tattarenda 


%: 


■ 


289- 


P-j Chorotes 
löpets, av -tungt- träslag utan hulliiigari #kaft 
av rör utan styrf ^ädrar 
.S"" 
. 


-■' 


Boliv . Chaco . Tätt arenda 


-"^ 
Chorotes 
i 


i 

i 


•k 

ELANOERS. GBG. 7686. 3. 6b. •?, 64 •* Gen. kat. nr Inv. nr 1903*3 Anm. 1903 i 3 
290 291 292 293 Pil 

spets av: tungt träslag utan hullingar»' Skaft 

av rör utan styrf fjädrar Bolivia Chaco Tattarenda 
Chorotes 

Pil 

spets av tungt träslag utan hullingar* Skaft 

av rör med styrf jädrar Bolivia Chaco Tattarenda 

—■———*—■ m i ii — — wi^w—i^»! in n 

Ohorotés 

Pil 

spets av tungt träslag utan hullingar. Skaft 

av rör med styrf fjädrar Bolivia Ohac q Tattarenda 
Chorotes 

Pil 

spöts av tungt träslag utan hullingar« Skaft 
av rör med styrfjädrar Bolivia Chaco Tattarenda 
Chorotes CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 65 - 1903.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903.3 
294 


Pil 

spets av tungt träslag utan hullingaiv Skaft 

av rör med, styrfjjädrar, 

Boliv i Chaco , Tattarenda 
Chorotes. 


295 


PH 

spets av tungt träslag utaaVäbullingar. Skaft 

av rör med styrf ^ädrar 

Boliv. Chaco, Tattarenda 


296 


Ghorotes 

Pil 

spets av tungt träslag utan hullingazy Skaft 
n 
aV rör med styrfjädrar 

Boliv. Chaco. Tat tar enda 
Chorotes 


297 


Pil 

spets av tungt träslag utan hullingar.. Skaft 

av rör med styrf jädrar 

Boliv , Chaco .Tattarenda 
Chorotes. 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6S - 66 - 1903.3 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


■' i 


Anm. 
1905*3 
298 


Pil ■ 

spets av tungt 'träslag utan hullingar./ Skaf t • 

av ror med' styrf jädrar . 

Boliv. Chaco.Tattarenda 
Chorotes 


299 


Pil 

spets av tungt träslag utan huilingarv Skaft 

av rör med styrf jädrur 

Boliv.Chaco.Tattarends 
Chorotes 


300 


Pil 

spets, av tungt träs3,ag med hullingar. Skaft 

av rör utan styrfjädrar 


301 


Boliv.Ghaco.Tattarends 
^.^. Chorotes 
spets av tungt träslag med hullingar* ' Skaft 
av rör utan styrf jädrar 


i 


v. i 

Boliv . Chaco . Tat tarenda 


Chorotes 

ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 65. 67 - Gen.kat.nr. 1903.3 
3Q2 303 304 305 1903,3 Pil 

spets av tungt ' träslag med hullingar.; Skaft" 

av rör utan Btyrf ■jädrar Boliv.Chaco.Tattarenda 
Chorotes Pil' spets av. tungt träslag med hulllngar. Skaft 
av rör utan styrfjädrar Boliv .Chaco . lattarenda 
Chorotes Pil spets av. tungt.: träslag, med hulliiagar., Skaft 
av rör utan styrfjädrar Boliv.Chaco.Tattarenda 7 

P' 11 Chorotes 

spets av. tungt, träslag med hulllngar», Skaft 
av rör utan styrfjädrar Boliv.Chaco.Tattaren tia Chorotes. Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. -^68 - 1903.: 


i ■■■. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903.3, 


,■ 
• 


306 


■Pil 

spets av tungt träslag. med hullingar. eSkaf t 
av rör utm.styrf3ädrar 

Boliv.Ghaeo. Tattarenda 
'Chorotes 
\ 


30? 


Pil 

spets av tungt träslag med hulllngar.. Skaft 

av rör utan styrf Vädrar 

Boliv.Chaco. Tattarenda 
Chorotes 


'-' 
308 


Pil 

spets av tungt träslag med faullingar., Skaft 

av rör utan styrf jädrar 


3Q9 


Boliv.Chaco,, Tattarenda 


r .;- Chorotes. 

'£. J» j4 , 
ispets av tungt träslag med hullingar* . Skaft , 
av rör utan ©tyrf jädrar 
Boliv.ChacOjLTattarenda 


Chorotes. 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65. - 69 - 1903.5 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1.90>.3 
310 


spets av tungt träslag med huliingax. Skaft 
av rör utan oty rf pådrar 

Boliw. Chaco, Tattarenda 


3li 


Chorotes 

Pil 

spets, av tungt träslag, med huliingar* Skaft. 
av rör utan styrf -jädrar 
( 


* 


Boliv . Chaco ,'Iattarenda 
Chorotes, 
• 


312 


ni 

spets av tungt träslag med hulliagar. Skaft 
av rör utan styrfjädrar 


~~~^.;- 


Boliv . Chaco , Tattarenda 
Chorotes 


313 


Pil 

spets av tungt träslag med huliingar. Skaft 

av rör utan styrf^ädrar 

Boliv. Chaco .Tattarenda 
"" Chorotes 

ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 65. v - 70 - Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903.3 
314 


Pil 

spets av tungt träslag med hullingär. Skaft 

av rör utan styrfjädrar 

Boliv .Chaco , Tattarerida 
Chorotes 


315 


Pil 

spets av tungt träslag med iaillingar. Skaft 
av rör utan styrfjädrar 

Boliv. Chaco, Tat tarenda 
Chorotes 


316 


Pil 

spets av tungt träslag med hullingär* Skaft 

av rör utan styrfjädrar 

Boliv . Chaco , Tat tarenda 
Chorotes 


317 


Pil 

spets av tung träslag med hullingär. Skaft 
av rör utan styrfjädrar 

Boliv . Chaco , Tat tarenda 


Chorotes 

ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 6S, - 71 - &9Q3'i$- 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
w®$*$- 
318;. 


ap ött»-- -A»: tuAgÉ: iEagB&ftg n©ö ■ $n3&l«0ag& ssaÉ&i 

Boliv.Chaco.Tattarenda 


Chorotes 


319 


Boliv .Chaco , Tattarenda 
Chorotes 


32Ö 


$p@$« a# tuo^sgsaiag- *a©§. taäiäakggr*. a$gf$v 
. - 
Boliv.Chaco.Tattarenda 


- 


Chorotes 


5'SaL 


Boliv . Chaco , Tat tarenda 
Chorotes 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S. -72- 1903.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


% 


1903.3 , 


■ 


322 . 


Pil 

spets av -tungt träslag .med hallingaiv SJÉa^t 

av rör med styrfjädrar 

Boliv.Chaco,Tattarenda 


Chorotes 
.c 


323' 


Pil 

spets • av tungt träelag med hullingar.. Skaft 


* 


av ror med styrfäädrar , 
Boliv.Chaco,l'attarenda 


. 
Chorotes . 


324 


Pil 

spets av tungt träslag med hullingar. Skaft 

av rör med styrfjädrar 

Boliv.CliacOjTattarenda 


Chorotes 


325 


Pil 

spets av tungt träslag med hullingar» Skaft 
av rör med styrfjädrar 

Boliv . Ghaco . Tat tarenda . 


Chorotes ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65, - 73 - 1903,5 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
.i?0$*3 
.326 


Pil 

spets av :traig träslag med fculii»gay«r 'Skaft 

sv , rör med styrfjadrar 
-.,)..." 
Boliv. Chaco .Tattarenda 

\ i Chorotes 

\ — - - 


527 


Pil \ 

spets av tungt träslag med iiullingaä*. Skaft 

ay. rör med stjrpf^ädÉ-ar 
Boliv.Chaeo.Tattarenda 


V* 


Chorotes 


323 


Bil 

spets av tungt träslag med htilllngasv Skaft 
ay rör med styrf ää&rar 
Boliv .Chaco . Tat tarenda 
Chorotes 


3,29' 


Pil 

spets, av tungt träslag med hulllngar» Skaft- 


t 


~- 
av rör med styrf fodrar 
- - 
Boliv f Chaco , Tattarenda 
Chorotes 

ELÄNDERS, GSG. 7686, 3. 65. »'74 - 1903.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
190?. 3 
330 


Pil 

spets av "tungt 'träslag '■aieä hullingar.» Skaft 

av ror med styrf jädrar 

Boliv. Chaco, Tattarenda 


Chorotes 


331 


Pil 

spets av tungt ti^äslag med hullingar. Skaft 

av rör med styrfjädrar 


33| 


Boliv . Chaco . Tattarenda 


Chlorotes. 

Pil . 


■ 


spets, av tungt träslag med hullingar. Skaft 


- 


av rör med styrf jädrar 

Boliv. Chaco B Tattarenda 


Chorotes 


333 


.Pil . 

spets- av tungt träslag med hullingar» Skaft 
av rör med styrfjädrar 

Boliv. Chaco . Tattarenda 
■ 
'Chorotes. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S - 75-' - 1903-3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903^3 
334 


fil* 
bladformig spets av tungt träslag med hulllngai 


» 


skaft av rör utan styrf •) ädrar 
Rol i v . fihBoo . Tattarenda 
Chorotes 


335 


Fil 
bladformig spets av tungt träslag med hulllngar 


t 


skaft av rör utan styrfjädrar 
TCnTiv.ChPioo.Tattarenda 


Chorotes 


336 


Pil 

bladformig spets av tungt träslag med hullingar 

skaft av rör utan styrf jädrar 

Boliv^Chaco , Tattarenda 


» 


' 


Chorotes. 


337 


Pil 

bladformig spets av tungt träslag med hullingar 

skaft av rör utan styrfjädrar 

/ Boliv.Chaco.Tattarend 


» 

a 


Chorotes. 

ELÄNDERS. GBG. 76S6. 3. 65 - 76 - Gen.kal.nr. 1903, 3 
338 339 340 341 1903*3 Pil . 

bladpörniig spets av tungt träslag med 

~skaf t av rör utan styrfjädrar ar.j Boliv . Chaco . Tattarenda 
Chorotes 

Pil 

bladformig spets ay. tungt träslag med hullingar j 

skaft av rör utan. styrfjädrar Boliv. Chaco, Tat tarend a Chorotes Pil 

bladformig spets, av tungt träslag med hullingar 

skaft av rör utan 3 ty rf jädrar Bol i v .Cha co. Tat tarenda Chorotes Pil bladförmig spets av tungt träslag med hullingar 
skaft ay rör utan styrfjädrar Boliv. Chaco »Tattarenda Chorotes Anm. ELANOERS. GBG. 76B6. 3. 65 -77 - 1903.3 Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903>3. 


- 1 


34;?: 


Påselpil 
,trubbig 9; : klubbformig ; spets. av tungt träelag* . 


? 


skaft ay rör utan s$yrf|ädrar 
Bol i v . Cha co , Tat tarenda 


, 


Chorotes. 


343 


Fågelpil 


trubbigj . klubbf ormig spets av tungt träslag,»; . 
skaft ay rör utan stjfrf jädrar 


>"' 


Boliv. Chaco ? Tat tarenda 
Chorotes 


344, 


Pågelpil 
• 
trubbigj, klubbfonaig spets av tungt träslag»; 

skaft ay rör utan styrf jädrar 


345 


Boliv. Cha co, Tattarenda 


Chorotes 
Fågelpil 
trubbig, klubbf orniig spets ..av tungt, träslag». 
skaft ay rör utan styrf jädrar 
Boliv . Öhaco , Tat tarend 


1 


• 


Chorotes 


-• ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 6!>. - 78 - Gen. kat. nr. 1903.3 

346 347 348 349 1903*3 V\ Anm. lås trubbig, klubbformig spets av tungt träslag, 
skaft av.rörutaa styrf pådrar Boliv * Chaco »Tattarenda 
Chorotes trubbig,, klubbformig spets av tungt träslag,, 

skaft av. rör utan styrfjädrar '-' Boliv.Chaco.Tattarenda 

.■ Chorotes 
ffågelpil 

trubbig, klubbformig spets av tungt träslag* 

skaft av rör utan styrf jäörar Boliv.Chaco.,Tattarenda Chorotes 

ffågelpll '". 

trubbigj klubbformig spets av tungt träslag^ 
skaft av rör utan styrfjädrar Boliv , Chaco , Ta ttapenda Chorotes It ELÄNDERS. GSG. 76B6. 3. 65. - 79 - 1903.3 Gemkat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3: 
, 
350/ 


fåjftejfcgll 


trubbig*, kiubbf oriaig spets av tungt träslag^ 
skaft av rör utan styrfjädrar 


• 


Boliv. Chaco, Tat tarenda 
Chörotes 


351 


Fågelpil 

trubbig, , kiubbf oriaig spöts av tungt träslag^ 

skaft av. rör utan -styrf jädrar f> 

Boliv. Chaco, Ta t tarenda 
Chörotes 


352 


J^ssil££k ; 


trubbig» . kiubbf ormig spets av tungt träslag/ 
skaft av rör utan styrf -iädrar 
i 

1 
• i 

. i 
Boliv. Chaco. Tattarenda 


• .y 


:l 
Chörotes 
1 


353 


trubbig,, klubbf ormig spets av tungt träslag* 
skaft av. rör utan styrf jädrar 

Boliv. Chaco »Tattarenda 
Chörotes 


■, ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6b. - ÖU - 1903.3 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1905*3 
.35.4- 


■ eai:' - - 

■ épéfs:-; av ■ .ståltråd utan liullingar* '&%&£■% " av' 'rör 
utan styrfjääraä? " ; 

Boliv.Chaco t Tattarenda 


Ghorotes 


355 


Pil 

spets av~ ståltråd utan hulllngartj skaf* av rör 

utan styrfjädrar 

Boliv .Chaco t Tattarenda 


1 
Ghorotes 


356 


Pil 

spets av ståltråd utan hullingar, skaft av rör 

utan styrf ^ädrar 


... 


Boliv. Chaco. Tattarenda 
i 


Ghorotes 
J 

i 

! 


357 


Pil 

spets av ståltråd utan hullingar* skaft av rör 
utan styrfjädrar 
1 

Boliv. Chaeo, Tattaren 


la S' 
Chorotes 
- 


~"~ ^ ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 6S. - 81 - 1903,5 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*5 
358 


Bil ■ 

spets av ståltråd utan hullingar» iskaf t av rör 

t*tan styrf jätirar 

Boliv..(£&'åcöv3&'fctarenda . 
Chorotes 


359 


T|l ■■■... 

spets. av ståltråd utan hul lingar,», skaft av rör 

utan styrfjädrar &' 

i 

Boliv . Chaco . Ta ttarenda 
Chorotes 


360 


££k 
r: 

/ 
bladformig spets av järn utan hulllngar, skaft 
av rör utan otyrf jädrar, Järnspetsen fastsatt 
medelst lindning 

Bol i v .'Cha cö , T a t tar enda 
Chorotes 
.'' 


361 


Pil ...... 
.bladformig spets av järn utan hullingar» skaft 
av rör utan styrfjädrar, Jämspetscn fastsatt 
medelst lindning 

./ : 
Boliv . Chaco . Tattarenda 
A. 


■ 


Chorotes 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. 02 - 1903.3 


/ 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
•1905.3' 
362 


bladfonaåg spets av Järn utan hullingar> skaft 
av rör utan styrf Vädrar* (Jämspetsen fastsatt 
medelst lindning 

Boli v . Cha co , Tat tarehds 


1 
Chorotes 


363 


Pil . • , 

bladformig spets, ay järn utan hullingar, skaft 
av rör utan styrfjädrar. Järuspetsen fastsatt 
medelst lindning 


• 


'- 
/ Boliv.Chaeo.Tattarenda 
Chorotes 


364. 


Pil 

bladformig spets, av Järn utan hullingar., skaft 
av rör utan styrf -jädrar. Järnspetsen fastsatt 
medelst lindning 

Boliv.Chaeo.Tattarenda 


365 


t 

_.. Chorotes 
Pil 

bladformig spets av järn utan, hullingar» x 
skaft av rör utan styrfjädraré. Järnspetsen fast- 
satt medelst lindning 

Boliv . Chaco , Tattarenda 
Chorotes 

ELÄNDERS. GBG. 76B6.3. 6S, - 83 - 1903.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
I9O3.3 
366 


Pil 

bladformig spets av järn. utan hullingar,, skaft 
av rör utan styrf jädrar. Järnspetsen fastsatt 
medelst lindning 

Boliv.Cfraco, Tattarenda 
Chorotes. 


367 


Pil 

bladformig spets av järn utan hullingär* skaft* 

av rör utan styrf jädraré Järnspetsen fastsatt 
medelst lindning 

Boliv.Chaco .Tattarenda 
•Chorotes 


368 


Pil 

bladformig spets av järn Utan hullingar, : skaft 
av rör utan styrfjädrar. Mndnlngen vid spetsen 
överdragen med skinn 

Boliv • Chaco , Tattarenda 
Chorotes 


369 


Pil 

bladformig spets av järn utan hullingar * skaft 
av rör utan styrfjädrar. Lindningen vid spetsen 
överdragen med skinn 

Boliv. Chaco. Tattarenda 
Chorotes 

ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65. - 84 - 1903*3 Gen.kat.nr. Inv.nr. 
1903.3 

370 371 372 Pil 

bladformig spets a? järn utan nullinga?» skaft 
av rör utan styrfjädrar., bindningen vid spetsen 
överdragen med skinn. Boliv » Cha co , Ta ttarenda Ghorotes Pil bladformig spets äv järn utan hullingar» skaft 
av rör utan styrfjädrar» liindningen vid spetsen 
överdragen méd skinn 

Deponerad 1 Östra Heal maj 1923 * Kunde ej an- 
träffas vid återlämnandet av depositionen nov. Boliv . Chaco . Tattarencla Chorotea. 7 Pil bladformig spets av järn utan hxiliingar^ skaft 
aV rör utan styrfjädrar, bindningen Vid spetser. 
överdragen med skinn. Boliv. Chaco. Tattarei tda Ghorotes Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 85 - ' 


1903.3 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


■ 


1903 i $:■ 


Pil 

bladforiaig spets av järn utan hullingar, skaft 
av rör utäa ötyrfåädrar* Mndningen vid spöt.sei 
överdragen med skinn- 
i 
Boliv .Chaco » Tat tarenda 
Chorotes 


374- 


Uladforaig spets av färn utan halSingar* skaft 
av röj? utan styrfäädrat*. Linaningen vid spets^p 
överdragen ined skinn 


375 


Boliv.Chaco.Tattarenda 

Chorotes 
Pil 

bladfoimig spets av 3&Ki utan hullingar* skaft 

av rör utan styrfjädrar.. Lindningen vid spetsen 

Överdragen med skinn 

BÖl iv • Chaco f Tat tarenda 
Chorotes 


376 


Pil 

bladformig spets aV Järn utan hullingar,| skaft 
av rör utan styrfjädrar. .Lindningen vid spetsen 
överdragen med skinn 
■ > 


' 


Boliv. Chaco. Tattarenda 

1 

Chorotes. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 86 - Inv.nr 1903*3 
377 378 379 380 1903*3 Anm. Pil 

bladformig spets av. 3 ära <utan hullingarj slfcaft ;, 
av rör utan styrfäädrar* .Landningen < vid. spetsen 
överdragen med skinn Pilyax 
två kulör. Stridsklubba 
av palmved Stridsklubba 
av palmved Boliv<i Chaco, Tat tarenda 
Chorotes. Boliv ..Chaco . Tat tarenda 

Chorotes Boliv. Chaco, Tattärenda 
Chorotes Böliv . Chaco .Tattärehd ä 
Chorotes. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 87 - 19QM , , Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
19Ö3i3 
•381 


Stridsak.lörta 
av ehaguär 

Boliv . Chaco . Tattarenda 


Chorotes 
• 


382 

.-'■'■ 


Stridssk.1orta 
ay chaguar 

Boliv . Chaco . Tattarenda 
Chorotes 


383 


Benskyddare 
av hjort skinn 

Boliv .Chaco , Tat tarenda 
Chorotes 


384 


Trollakramla 


användes vid dödsdanser* fördrivande av s^uk^ 
domar etc* 
Boliv .Chaco , Tattarenda 
Chorotes 

ELÄNDERS, GBG. 7686.3. 65. - 88 - Gen. kat. nr. Inv.nr. 1903.5 
585 386 387 388 1903; 3 Anm. Trollskramla 

användes vid dödsdanser» fördrivande av' sjuk» 

domar etc. Boliv . Ch& co , Tat tarenda 
Chorotes T roll skramla 

användes vid dödsdanser t fördrivande av sjuk- 
domar éW* Boliv , Chaco , Tat tarenda 
Chorotes grollskrainla 

med inristade ornament Boliv . Chaco . Tattarenda 
Chorotes groll skramla med inristade ornament Boliv .Chaco. Tat tarenda 
Chorotes ELÄNDERS. GBG. 76B6.3. 6ö. - 89 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 1903 .3 

389 390 391 392 393 1903*3 Anm. grollslsramla 

med inristade: ornament Boliv . Ghaco . Tattarenda 
Chorotes 

g?rollskgamla 

med, inristade* stiliserade mannisköfigurer 

. , . , Boliv . Ghaco . Tattarenda 

Chorotes 

Båfljé _._.__'. 

med innehall, till trollskramlor 

Boliv. Chaco. Tattarenda 
Chorotes 
trolltrumma Trumpinne 

till trolltrumma Boliv .Chaco . Tattarenda 
Chorotes. Boliv . Chaco . Tat tarenda 
Chorotes ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6b. 90 -t 1905.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903 *3 


V. 
394 


Trumpinne . . . 


""•'•• • ■ - : : : •'. ' .•■ : : . ;> V '■■ 


till trolltrumma 
- 


Boliv.Chaco .Tattarenda 


Chorotes • 


395 


ajrumpä^me 


. ■...-. .. '.. 


till •trolltrumma 


Boliv.Chaco. Tattarenda 


Chorotes 


396 


fruapinne 


till trolltrumma 


Boliv. Chaco . Tattarenda 
Chorotes 


397 


Trumpinne 
till trolltrumma 


Boliv'. Chaco . Tattarenda 


Chorotes 


398 


Trumpinne, 
till trolltrumma 
-, 


Boliv. Chaco, Tattarenda 
■?■■ 


Chorotes 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 91 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 

399 400 401 1303*3 Anm. Amulett 

Klo av, Jaguar*. Bäres på bröstet Boliv.Chaeo..Tattarenda 
Chorotes Amulett 

Huvudplåt av bältdjur Boliv .Chaco . Tattarenda 
Chorotes 

Bröstbild 

av chpro tesr indian 9 nat*st*j> utförd i vax 

efter fotografier* Alla prydnader 'å bilden är 

äkta Boliy*Chaco.Tattarenda 

Chorotes ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6&. T 92 - 1903.3 Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1903*3 

402 403 404 405 1903*3 402 -. 696 
MATAKOS 
BS-HZRAHZA.; ABGEflTIKA . CHAGO 

— !,!■- .,ii WII i n j i H i ^m ii g ■■■^■■■ii... >l , yi i>.i l|l| | l i » l i. 9 > l i., y i — .l y 

Samlade av Erland Nordenskiöld* då Greve von 
Hos en var i Europa» Mantel 

■«piii ' »;Miii> ■ »' ■ 11 

av ylle* Bsperanssa» Argentina». Cfaaco fl 
Katacos 

Mantel 

av ylle o Esperanza, Argentina» Chaco» 
Hatacos Mantel av utterskinn med målade ornament» Esperanaa» Argentina, Chaco» 
Matacos Mantel av uttérskinn med målade ornament» Bsperanza 9 Argentina» Chaco» 

Matacos CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 - 93 - 1903.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 
406 


Mantel • 


ay utterskinn mod målade ornament 
Es peranza . Ar?* „ Chaco , 


■ ? , • 


Matacos 


407 


Bälten 

ay tapirhud med inristade och målade ornament 

Esperanza. Arg. Chaco, 


Matacos 


408 


Bälten 

ay täpirhud med inristade och målade ornament 

Esperanza . Ars . Chaco , 
Matacos 


409 


Bälten 


av tapirhud med inristade och målade ornament 
Esperanza .Arg . Chaco 
Matacos 


.< 
410 


Bälte 


ay tapirhud 
Esoeranza. Ar/*. Chaco» 
i 
Matacos 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. Sb. - 94 - 1903.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 
411 


Mössa' 

av utterakånn •." ' :<'.■<.■. > '; 

' Esperanza. Arg. Chaco. 

Matacos 


412 


Mössa.- 


av ylle, .'..•■ ■■> ■■ 
i 

Esperanza.Ar^.Chaco. 
Matacos 


413 


Mössa ' 


ay ylle 1 
Esperanzo . Arg . Chaco • 
Matacos 
■ 


414 


Pannband 


av ylle besatt med snäclcefcivor 
Esperanza .Ars »Chaco . 
Matacos. 


415 


Huvudprydnad 


av rödfärgade fjädrar 
Esperanza. Arg. Chaco. 
,.--— Matacos 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 6b. - 95 - 1903.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


\ 


Anm. 
•1903*3 
416 


Huvudprydnad 


av strutsplymer. 
Esperanza. Arg. Chaco. 
Mataeos 


417 


EuvuäjpsSFdna/i 
• 


av strutsplymér 
Esperanza . Ar^ . Chaco . 
Mataeos 


418 


Huvudprydnad 
• 


av svepta och gröiafäigade et rutsf -Jääi-ar 
Esperanza .Arg. Chaco. 


419 


_ . . . Mataeos 
Huvudprydnad ■".— " """ ■■■" 

av svaarta. och grönfärgade struts* fjädrar 

Esperanza .Arg . Chaco • 


- 
420 


Halsband ... Mataeos 
• 


av onäckskivor 
Esperanza .Arg . Chaco . 
Mataeos 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 96 - 1903 


*?' 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903; 3 
421 


Halsband 

äv snäckakivbi? 

Esperanza . A r& • Chaco . 

Mataeos 


422 


. Halsband - 
av pärlémorskivör 

Esperanza» Arg „ Chaco e • 
Mataeos 


423 


Salsband 

, av rör 

Esperanza .Ar^. Chaco. 


Mataeos 


424 


Halsband ' • 

av rör mod inbrända oxnäment 

Esperanza .Ars. Chaco 
Mataeos 


425 


Armband . 

av läder med tennbeslag 

Esperanza . Arg . Chaco . 
Mataeos 

ELÄNDERS. GBG. 768S. 3. 6&. - 97 - 1303.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
190* e ,3. 
■486 


Ainaband . /•. ' 

av läder med 'tennbesla^ ■ 

Esperanza . Ars . Chaco , 
Matacos.' 


427 


, Armband .' 
av läder med tennbeslag 

Esperanza. Ars. Chaco. " 
Matacos 


4,28 


Armband 

av läder med tennbeslag 

Esperanza. Ar£. Chaco. 


Matacos 


429 


Armband - 

av, ylle besatt med : snäcfcekivor 

Esperanza . Arfi . Chaco • 


430 


Matacos 
Armband 

av, ylle besatt, med snäckskivor 

\ 

Esperanza .Ars .Chaco . 
Matacos 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 66. - 98 - 19G3.3, Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3- 
v 


-433. 


' .ftSSflnMflft 


'. ■ ■ 


aV ööoXd&Szsi ■ . . ■ 


Esperanza .Ar^ . Chaco . 


'•'• 
Matacos* 


432 


ftS^iÄM 
av ödels&åöa .. .-. ■ 


Esperanza' . A rg . Ghaco • 


Matacos 


453 


aw öäéXefeåöa 


Esperanza .Arg. Chaco. 

Matacos 


43'4 : . 
Esperanza .A tk . Chaco . 

Matacos 


%3'5 
Esperanza. Arft. Chaco. - 
Matacos 

ELÄNDERS. GSG. 7666. 3. 6b. - 99 - ■1903*3. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
■1*903,3 


.436 


Fih£érrin$ 
av ödei skinn 


Esperanza o Ar/* . Chaco . 
s v 


Matacos' 


437 


FlE^errin^ 
av ödelskåha 


Esperanza .Ar/? ..Chaco . ,. 


Matacos 


438, 


Hårkam ' ' 
av rörspjjälor 


Esperanza .Ar«. Chaco. . 
Matacos 


439 


Hårkam 

av rörsp^elör 


Esperanza .Ar/*. Chaco, 
Matacos 


440 


Kniv , 


Esperanza .Ars . Chaco . 
Matacos. 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65. - 100 • - 1303.3. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903. 1 3 


441 


Kniy . . 


Esperanza.Arft. Chaco. 


Motacos ' 


442 


Kniv 


Esperanza , Art* . Chaco • 
Mata co s 


443 


Kniv 


Esperanza »Arg. Chaco «• 
Matacos 


444 


Ksffiv 


Esperanza .A tr • Chaco . 


Matacos 


445 


Borste 


stor myrslok 


av hår av 


.- • , 
Esperanza .Arg. Chaco. 


Matacos. 


446 


Borste 


stor myrslok 


av hår av 

Esperanza .Arg »Chaco . 
Matacos ELÄNDERS. GSG. 7666. 3. 65. - 101 - \ .3'.. Gen. kat. nr. 


Iny.nr. 
Anm. 
: i903ii3 
447 


■M&ei-påoe ; 
liineiiållaade svart färg för tatuering 

EsperanzaoAr^.Chaco 


446 


Matacos 

■Iiäåen3åse 

inaehållaadé svart färg för tatuering 

Esperan.zaoÄr^..Chaco 

Matacos 


44.9 


MA^Pfe 


inaebåliaadö avart; färg för tatuering 
Esperanza .Ar^ „ Chaco . 
Matacos 


45Q 


•Läderpåse. 

innehållande svart färg för tatuering 


451 


Esperanza. Ar,e;. Chaco 


Matacos 
Rör 


.' ,- 


innehållande svart färg för tatuering > 

Esoaranza. Arg « Chaco «, 
Matacos 

- ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65. -rlO'2- - Gen. kat. nr 1903.3. 

Anm. 1903^3^ 
452 453 454 455 456 Rör, innehållande svart färg för tatuering. 

Esperanza. Argentina 
Chaco. Matacos Kör, innehållande svart färg för tatuering. 

Esperanza. Argentina , 
Chaco, Matacos Kör, innehållande svart färg för tatuering. Esperanza. Argentina . 
Chaco. Matacos Rör , innehållande svart färg för tatuering. 

Esperanza. Argentina . 
Chaco. Matacos Skål , av pump skal innehållande frön varav tatuerii|ig- 
gärg beredas. Esperanza. Argentina . 
Chaco. Matacos CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ,T 103 * , 
. . . 


1903^, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr ' 
Anm. 
1903? 3 ■' 
457 


5?ätuerinsGääl • 
av béa 


■; ,'• 


Esperahga* Argt. Ghaeo 
Mataeos 


458 


.fatuéria^snål 

... av hen 

JSsperanaai? Arg*; Ghäéo 
Mataeos 


4% :■ 


Dubbélnål 

av kaktus taggar för tatuéring 

Esperanäéu Arg* Chacö 
Matäcös 


460 


r 

Nålar 

av kaktustaggar för tatuerlng . 

Ésperanza»- Ar^éléhaco 
iatacos 


\> 
461 


Skål 

av purapskal innehållande röd färg 

Ssperanza*; Arg»; Ghaeo 
Matacös 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10. 66 - 104 - &9Ö3o3 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
? 1903*5 
'it 


Väska 7, ; ■ l 1 ■ 

•av' efcaguar (Bromelia Serra) antändes till 
dagligt bruk till förvaring av elddon, rök-? 
pipor etc* 

EsperanzaoAr^aGhaco. 

■':'.'■:■ :;''. : :.' ':■ .'.-.' Matacoa 


.463 


Väska 

ay ehaguär (Bromelia Serra) användes till 
dagligt bruk till förvaring av elddön.| rök* 
pipor etc t 
/ 
Esperénza.Ar&.Chaco. 
Matacos 


464 


Väska 

ay chaguar (Bromelia Serra) användes till 
dagligt bruk till förvaring aV elddon, rök* 
pipor etci 

Esperanza .Ars .Chaco • 

. Matacos . 


465 


Väska 

av chaguar (Bromelia Serra) användes till 
dagligt bruk till förvaring av elddon, rök-?, 
pipor etc» 

/ } ■ , / / v ■ Jf ' ' ' 

" / 

Esperanza „Atr . Chaco 
Matacos ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6b. - 105 - 1903*3 ■ Gen.kat.nr. 466 46? 468 469 Väska: ..;, ..• 

äv^ehaguär 1 (litömelia -Séxrä'')' användes 1 'till-'' 
dagligt b*uk till 'förvaring:' av elddon^ rök* 
pipor etöf • Esperanza oArft:- Chaco 
Ma ta co s Väska- 

1HIMMMM, 

;aV v ohaguar'' ' (Brbaeiia ■SéÉT&fy) användes ' tili- 
dagligt bruk t ii! förvaring av elddö%^ röfe 
pipor et ö#' Esperanza ■ »A r^ . Chacof? 
Matacos 

Väska ■■ 

av obaguar (Bromeliä Sé?prä} användes till 
dagligt :bruk- till '■ förvaring; av elddöiii rök* 
pipor- ' et öil' Esperanza .Arg . Chaco 
Matacos. 

Väska . ' 

av eftaguar (Bromélia Serrä) använde ötiil 
dagligt bruk till förvaring av v eiddon^ rök* 
pipor etc* Esperanza .Ar/*. Chaco 
Matacos Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 106 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 


étt 4?å ÖÖgI$0$ taq& föll. 4%£*&i$8$ #^ öt$Se$f ; ■ £01&l Esperanza . Ars . Ghaco 
Matacos ®* iöS 


* y E speranza .Arg , Chaco 
Matacos Esperanza .A rg . Ghaco „ 
Matacos 

Esperanza .Arg. Chaco 
Matacos B®% Anm. ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 63. - 107 - • *90?ä3- 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
'!9Gg<r3 
474; 


fäska ; 

ayvchaguaa?' (Bjcomölla Sefffca) -aov&Mea till /dag* 
■ligt bpalc till törvarin© aw elddon^ rö&plpo?» 

atq;a : ' '*::■•;■ 

£nnnrnn^tAr«.Gha.eor 

Matacos 


475 


Väska 


•a» chagtaar 'fBEömelia Sesäte) anyändöe till .dag* 
ligt .ba?u& 'till ■t&^&lspag~m elddon^ i^kpåpdsr. 
etö^-' ■•■-•• ' 
Esperanza.ArÄ.Chaco. 
Mata co s 
• 


476 


yaeka, 

aV chaguar (Brpmella -Sesta) användas till dag*? 
ligt bruS till förvaring ay elddon* ^111^0* 

ete*..' <~ •■■ 

Esperanza.Ar^.Chaeo 

Ma t a co s 


477 


ygqka 

ay ehaguas' (Bj?piaelia Serra) användes till dag«r 

ligt briak tåll;föa?VBä?ing ay elddo% a?ökpipor 

etc V f>- 

Esperanza .Arg.Chaco 
Matacos 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. « 108 - 

19Q3>3 
Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
3.903.3, 


478 


7äoteä. 


\ 


479 


. av. ohaguar^ (Brom^lfa Sö-rra): användes till , . 
dagligt bfute , .till. ■ föjÉijiaring , av ; élÅdoa^ • -rötepipoi, 
..etc» 

Esperanza.ArfeS- Onaco 

Matacos 
Väska 
> 


av ciiaguar (Bro^lia Sexra) aaySadas till 
• "" 


dagligt bruk -till .förvaring av, elddon» ^pkpippj? 


etc*.- - 


Esperanza.Arfi.Chaco 


Matacos 
480 


V^sfca 

av ohaguar (Bromella Seiraj, användes till, 

dagligt bruk , till ^förvaring av elddo% rökpipor 

•etsjji.- 
481 


Esperanza .Arg . Chaeo . 
Matacos. 

■TOtifea 

av chaguar (Broiaélia Serra) användes till 

dagligt bruk till förvaring av elddon^ rökpipör 

etc» 

Esperanza. Arg. Chaco 
Matacos. 

ELÄNDERS. GBG. 7686.3. 6b. - 109 - 1903,3 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903 .-3- 
482 


.Väska 

•av chaguar (Brömel&ia Sei*ra) användes till . . 

dagligt bruk till förvaring av eldddnj rökpipo& 

etc* 

Esperanza. Arg. Chaco. 

Mata ca s 
483 


Väska 

av ehaguar (Bromella Serra) användes till 

dagligt bruk tall förvaring av ©Iddong rökpipor 

etc*. 

Esperanza .A rg .Chaco . 
Ma ta co s 
484 


Väska 

av chaguas? (Broioelia Serra) använde© till 

dagligt brutc till förvaring av elddon? rökpipor 

ete*- 

Esperanza.ArK. Chaco. . 
Matacos. 
485 


tTäeka 

av.chaguaa? (Bromelia Serra) användes till ' l ±> . 

dagligt. bruk till förvaring av elddon, rökpipor 

etc*-.. 

Esperanza. Ärg-, Chaco. 
Matacos 


s ' 


- ELANOERS. GBG. 7666. 3. 65. 110 - 1003 i>3:' Gen. kat. nr. Inv.nr Anm. V-3 
486 437 488 489 .Malta 

«MMMHB«9I 

av öhaguair ;fBrpia€i3iia §e4ra'), användes ;till . 
dagligt b|t$: till , förvaring av elddon» röfcpippt 
ete. Esperanza .Arg . Chaco . 
Matacos . ' 

^ästea 

av ;ohc!®i^\(Bi^Qme,l|a Serra) anvi^dés till .. 

daglig* brulc till förvaring av elddons rökplppr 

/et©*! ¥äsj Esperanza .A rg . Chaco , 
Matacos av eb-agviaa? (Bromölla Setra) användes till 
dagligt t>piik : till förvaring av elddp% röfcpippa}' 
éto» Esperanza .Krt* . Chaco , 
Matasos av chaguar (Brpaelia Serra) användes till 
dagligt bpak ; till förvaring av elddons rö&plppjjr 
etc* Esperanza .Arg . Chaco " '. 
Matacos' ELÄNDERS^ GBG. 7686. 3. 65. - 111 - 31903*3 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903,3 
#0 


Väska 


av ohaguar (Bromélia Serra) användes till 


-.; 


dagligt bruk till förvaring av elddon p rökpipö* 
etc* 
i c : . 


■ ] '" -i'' 


■ ■ ■ '.ti' 

"'. Esperanza.Arg.Chaco. 

■ ' ' •' ■ ■-':' ■•'■■" ''■••' Ma ta co. 


491 


Väska 


av ohaguaz* (Bromélia Serra) användes till 
dagligt bruk till förvaring av elddon, rökpipor 
etö. 
■ ' .. Esperanzä"^Arg.Chaco. 
■ Ma ta co 


49? 


Väska 


av ohaguar (Bromélia Serra) användes till 
dagligt bruk till förvaring av elddon, rökpipor 


/^ 


etc. 

. Esperanza.Arg.Chaco. 


1 
493 


Mata co . 
Väska 


av ohaguar (Bromélia Serra) användes till 
dagligt bruk till förvaring av elddon* rökpipor 
eto. 


,;, , . • 


Esperanza .Arg.Chaco . 
Mataco 


/ ELÄNDERS. GBG. 7e86. 3. 65. - 112 ■■ 1903.3 Gen. kat. nr 


Inv.nr. 
Anm. 
1993? 3 


* 


494 


■VasKä 


av 'chagtiar (Brbmelia Serra) använd&ö till 
dagligt brtik till :rérvarlng av oi'd'dbii|, fcökpipÖf 
etc * 
■ .-: . ' •■ 
Esperanza .ArÄ.Chaco. 
Matacos 


495 


w&k& 


air oHaguajf (Brömelia Sérra) anväxxdés till 
dagligt bruk till fösrvajciiig äv elddon! rökplpb* 
©to* 
Esperanza *Ayr < Chaco • 


496 


t Matacos 
¥Meka 


av öhaguär (Bröaelia Serra) användéB till 
dagligt bruk till £ öähraring av elddonj, rökpipbr 
étbi. 
Esperanza .A rg . Chaeo . 
Matacos 


49? • 


Väska 


air chaguar (Brbaéiia Serra) användes till 
dagligt bruk tlli förvaring av elddon* rökpipor 


- 


etc. 

Esperanza .Arg . Ghaco . 
Matacos 

ELÄNDERS. GBG. 76B5. 3. 65. 11.3 - Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
498 . 


iESsSÉft 


av,, shaguair.'. (Bromölla Serra); anlades, till/ 
dagligt b ; ruk till föirvaring av elddop röJspipösi', 
Esperanza . Atp, . Ghaco , 
Matacos 


499 


tfäsfea-. 

av cshaguas?: (B£öiaélia Serfa) användes till 

dagligt fcruls t$ll förvaring av #lddö6| rölspipo?? 

eto.> 

Esperanza .ArÄ.Chaco. 
Matacos 


500. 


feaka. 

av chaguar (Broméiia Serra) användes till 

dagligt brt# till förvaring av elddons rökplpor 

etc;. ' 

Esperanza .Arg . Ghaco . 
Matacos 


501 


TTäejtaa 


av. ohaguar. (Bromélia Serra) användes till 
dagligt bruk till förvaring av elddon g rökpipor 
ete. 
Esperanza .Arg . Ghaco • 
Matacos. 

ELÄNDERS. GBG. 7686.3. 65. - 114 - 1903V3- 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
" : 19Ö3?r3 . 
'502 


•ai^' ; 'ébaguar.- (Brömélia Sérrä) 'anväBde& till 
dagligt- bruk till -f örvaring av- elddon*, ätökpipö& 
'é.tci' 

Esperanza . Arg . Chaco „ 
Matacos. 


503; 


■ ffäskja 

; av < qliagua| > ^Bro^iia Söfra) användes tilå. 

"dagligt bruk till £ öryäriag -af 'e;|ddo%. ; £ökpipQ3? 

ete> 

Esperanza.Ar^.. Chaco. 
Matacos 


504 


fäsks 


av 'éhaguar (Broinélia Serra| användes 'till 
dagligt bruk till förvaring av elddon^ rökpipor 
'■été;* 
Esperanaa.ArÄ. Ghaco. 
Matacos 


505 


flaska 

äv chaguasp (Brom^iia Serra) användes till 

dagligt bruk till förvaring av elddon^ rökpipor 

etc* 

Esperanza, Arg. Chaco • 

Matacos ... 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 115 -■ f 
i%m ?:. ■ 


Gén.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903,3 
506 


av chaguas? (BjponiekiÉi 'Sérrå)' anvéåddes: tiläl 
'dagliga bruls tatik 'förvaring av é&ddon^ rö&p|por : 
etc» 

Esoeranza.Arg.Ghaco» 


- 
Matacos 


507 


av. c&aguar (Broiaeliiä Serra) användes tåiis 
dagligt. bru& till- föf^väfiag. av- äiddoni; rölipipör 
etts* . 

Esperanza . Arg . Chaco • 
Matacos 


508 


ffäsfca. 

av chaguar (Bromölla: Serra) användes tiii- 
dagligt braå M%1- förvaring av elddon s rö&pipdr 

é-tö* 

Esperanza. Arg» Chaco 


509 


Matacos 

Vaska; ' " 

av cläaguar (Brömélia Sérra) användes till 
dagligt bruk till; förvaring av elddon*/ röfepipbr 
etc»/ 

Esperanza .Arg . Chaco . 
Matacos 


• ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6b. - 116 - •va Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


'" ~ - _ 


Anm. 
510 


ff&slsa,. 

av. ^feaguaK |B^omeli^ Servat apayäadps. till - ' 
dagligt $£*& $'$11 ■£ örsFQidög. av ■elddon^ /ä$fcpipöf? 
etc*. 

Esperanza .Arg .Chaeo 
Mataeos 


W 


a<f cliaguas (Bi?pjäel^ö Serra) användeö t|ll 

daglig^ b?«& till, föff asting av ©ådd<m§ ; röfeplpöii'' 
©to,* . 

■ ' ' tv 

Esperanza .Ar£ . Ghaco . 
Mataeos 


5ig-' ' 


yäska 

av öhs^a^ (Bs?pia©lia SesPra) enyäades till 

dagligt ' bnalc till . förvaring ■ av eldd0n,i >; rölipipös». 

©tö;», , 
Esperanza .Arg * Ghaco 
Mataeos 


/ 
513 


av chaguar. .(Broaolia Sempra) användas till 
dagligt bruk tä^l förvaring av elddon^ rökplpos? 

etc,*, 

Esperanza. A rg.Chaco 
Mataeos 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.. -117- 1903 b 2 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


f 


5.14:. 


Väska 

av ehagiiar ^Broxoölia S.é^a)använd©gPtill>- 

.dagligt hxvfc -till .f öäjiraäfåäag 'a* 3lddöi% ä?ö&pipöa? 

©•fcCji 

Esperanza. Arg. Chaco „ 
Mataeos 


§15'. 


?äska 

av cbaguar {Bröiasliä Sérra^ a&väades till 

dagligt bruk till f örvariag av elddöä? rö&pipor 

'etc? 
Esperanza .Arg . Chaco .- 
Mataeos 
' 


516 


Vaska 

av chaguar (Broiaelia Sorra) användes, till 

dagligt bruk till förvaring av elddon^ rökpipör 

étém- 


- 


Esperanza .Ars. Chaco „ 
Mataeos 


517 


Väska 


av chagua£ (Bromölla Seira) användes till 
dagligt bruk till förvariag av elddon* rökpipor 
etc. 
Esperanza . Arg . Chaco . 
Mataeos 

ELÄNDERS. GBG. 76S6. 3. 6S. - 11Ö - 19034 


3 ... . 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
190%3 


- 


518 


Väska 

av ohagiiar (Bromelia Serra) användes till 

dagligt bruk till förvaring åv elddon, rökplpö* 

etc. 

Esperanza.Ar£.Chaco 
Matacos - 


■ 
519 


Stor väska 

av 'chaguar för transport av bohag ■■'•'> 

Esperanza.Arg.Chaco. 
Matacos 


520 


Stor väska 

av chaguar för tranaport av bohag 

Esperanza .Ar&.Chaco . 

MatacoB 


521 


Nätlik väska 


av chaguar 
Esp_eranza . Arg . Ghaco . 


v 


Matacos 

ELÄNDERS. GBG. 76S6. 3. 65. - 119 - 19P3*3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 • 


522 


Kätiik väska 

av ■ChägilQ.p: ■'■'.. ' ■ '■ 


' .• ;■ •■ '■ i , ; i ,» : i, , . ,. , ., 

Esperanza .A rg . Chaeo . 
Matacos 


523 


nätlik väska 
av chaguaa* 


Esperanza .Arg. Chaco 


Matacos 


524 


Nätlik, väska 
av chaguar 


Esperanza .Arg .Chaco . 


Matacos 


525 


Väska 


.• , 


av ylle 


Esperanza .Arg. Chaco. 


Matacos 


526 


St oi? väska 


■ ■ . v - 


av hjort skinn 


; ~ 
Esperanza • Ars • Ghaco . 


'• 
-"" '-•-. Matacos 

ELÄNDERS. GBG. 76S6. 3. 6&. - 120 1903,3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
i.903,.J 


52t- ' 


Väska - 

ay -tottefcökiätt 1 


Esperanza .Ar« .Chaco . 
Matacos 


.■ 528 • 


ay bränd lera 


Esperanza .Arg.Ghaco . 
Matacos 


5?9 


Vattenkruka 
av bränd lera 


Esperanza .Arg . Chaco . 


;' 
Matacos 


530 


Vattenkruka 
atf bränd lera 


Esperanza .Ars. Chaco o 
'< 


531,. 


Vattenkruka, . 

ay. bränd l?äpa- ■ ■ 


Matacos 

Esperanza .Ars »Chaco . 
Matacos 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. 121 - i '' 
1903 i,-: 


5 ■; 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
19030 
532 


Röst^ 9ch g ^okai2rta 
» 


avr bränd , lera utan öron , ■■>..>,..'.. 
Esperanza . Ark . Chaco . 
Matacos 


533 


Höet?* OGhkoJ^r^ta 

av bränd lera utan öron 

Esperanza .Arg ', Chaco t- 
Matacos 


534 


. Kost- o£a~kokgryta 


av bränd lera *médi: öron 
Esperanza .Arg • Chaco . 
Matacos 


535 , 


Sost** „oöh.köksryta 


av bränd lera med öron 


536 


Esperanza. Arg. Chaco. 
■S8ä&§8ä£8B& Mntncoa 
av pUmpskal ' med inristade eller» inbrända orna~ 
ment 
Esperanza . A r£. Chaco. 
Matacos. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6ö. - 122 - ■'. -''I992U3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
fcsoifes-'' • 
S5T' ■ 


•fa%%©a^ö^ ....■:.'-.. 
a 1 ? ' piffigJsMk' SJöÄ [ i^n?|i%liåe- ©Iklöf ' iftfefflftfte .. 
■bvmR&ti® ' 
Eöperanaa .Ar^oGhaco 


.. 
> . • 


2!ä£ft£,°& 


$38 


Esperanaa »Arg »Chaco • 
Matöcog» 
* 


■ '- $$$ ' 


Mll^i^Bå 


@^ putöp$ia| si©i å&påetMe él1$® ISjabg&S&å© 
0233ÉiaQEl; 


.- . --' 


'■••' EsDeranaa.Ar^.ChaeOo 

Bfetacos 


S4© 


■^W^pbpMb^ 


©V pöäpu&©| o$6 $jij&>åe , fea$é él&éfr å*&s$a$& 
osaaasaslj . 
' v. 
JSeperimaa.ArK.Gh^co. 
Matyacos. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6b. - 123 - / 
m'~ 


Gen.kaNnr. 


Inv.nr. 
Anm. 
.;.' 1902.3 
541 . 


St £■> vat t eaekona 


•ay ■pwnpBteaMf: -a^ckot söadérspruekea$ lagad med 
, : chaguagpträ4 •• ' - ...■•> 
Esperanza .Ars . Chaco 


Mataeos 


542 


Plaska , , 

ay pumpskal , .., , 

Esperanza .Ars. Chaco 
Mataeos. 


543 


Ilaska 

ay pump skal 

Esperanza . Ars . Chaco 
Mataeos 
. 


544 


Flaska . . . . 
ay pumpakal 

Esperanza .Ars . Chaco . 
Mataeos 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6b. - 1 24 - 1903.3 


Gen.kat.nr. Inv.nr. 
Anm. 
2*903.3 

545* 


Flaska 

av puiapskai. 

Esperanza .Arg . Chaco • 
Matacos 


546 


Plaska 


av pumpskal 
Esperanza. Ar#. Chaco, 
Matacos 


547 


Flaska 


av pump skal med bärrem av flätad ehaguar 
Esperanza .Ars. Chaco. 
Matacos. 


548 


Musselskal 


användes som sked , 
Esperanza o Ars. Chaco. 
/' Matacos 


54? 


Musselskal 
-- 


användes som sked 
■ 4 -—• 
Esperanza. Ars. Chaco 
Matacas 

ELÄNDERS. GBG. 76S6. 3. 65. - 125 T Gen. kat. nr 190?>3 Anm. 1903*3 

3m 552 553 554. Bast 

av- ehaguar* (Bromölla Serra) Ch äguärflber 
tvä buntar fläta .. 

<äv ohaguarf Iber Fint shora 
av ehaguar Sroyt andre 
av ehaguar Espéranza *. Arg», Shaco 
!ataeos ; Eapérahza< Arg,*: Shaoo 

JOS Bsperanza» Arfiy Chaeö 

Bfataeoa- " eranza p Arft v .Chaco . 
Jlataeos 3SBperanza 9 : Ar^i- .Ghacö 

lataöos CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 126 - : \ 


1903 r3 
Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
19Ö3.;3 


555. 


IBM chaguaor. > _ 


Esperanza .Är# . Chaco 


Mataeos 


556 


Slähda 

fö* ull och ohaguar 


Esperanza .Arg . Chaco 

* « * 

Mataeos 


557 


SI» 

för ull och ohaguar 


Esperanza .Ars • Chaco . 
Mataeos 


.558 " 


Slänäa . 

för till, och chaguar 


Esperanza .Arg.Chac 


0. 
Mataeos 
'. ' ' 


559 

i 


Vävstol 

med påbörjad mantel 


Esperanza .Arg . Chaco 


e 
Mataeos 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 127 - , ; 19Q3.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1993V3 
560 


•Mana 

av bäiM : 3urjanvänaeö vid formandet av lerkärl 

Esperanza.Arg.GIiaco. 
Matacos 


561 


Svan® 
av bältdjur/ användes Vid formandet av lerkärl 

Esperanza.Arg.Chaeo. 
Matacos 


.562' 


Svans '■■ 

av bäitdäur 9 användes Vid formandet av lerkärl 

Esperanza.Ar£jCliaco * 
Matacos 


563 


Svans - 

äv 'bäitddu&$ ' använde ö vid formandet av lerkärl 

Esperanza.Ars.Chaco. 
Matacos 


•• 
564 


Sten ; ' • 

söm användes vid rengöring av lerkärl 

y 

Esperanza.Ars.Chaco. 
Matacos 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6b. - 128 Gen. kat. nr Inv. nr 1903*3 Anm: 1903.3 
565 566 567 566 569 föremål 

av trä fö* tillverkning av nät Bspéranaa» Arg<. £haöo 
Matacos av trä för tillverkning av nät . Baperanza.a'^ Arg» • Ohaco 
Matacos Börernå! 

av trä för tillverkning av nät Bénerangag Arg» Ohaco 

Matacos 

Spade 

av **£alö Eiatacp" j användes att göra hål i 

marken för hy dds tängernas nedsättande Esperångaa Arft» Ohaco 
Matacos 

Späde- 

av "falo mataeo"$ användes att göra häl i 

öarken för hyddstängemas nedsättande E sperängao Ar&* Chaco 

Matacos CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 129 - 1903*3 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
i903»3 
5?0 


Sjiaäé .- . 

av "ealö matscö^ användes att' göra hål i. 

marken med 
\ Esperanza»Arg.Chaco. 
\ Matacos 


571 


frukter •■•'••• :<■..'■, 

varav brunfärg béredes* Uppträdda på tvenne 

snören 

Esperanza .ArgiChacos 
Matacos 


■• 
572 


Fnöske behållare 

av svansen på ett bältdjur 

'II'- ..,-.. ; 

Esperanza oArg.Chaco . 
Matacos 


573 


Fnöskebehållare 

av svansen på ett bältdjur 
' 
r ■ " 

Esperanza. Arg. Chaco. 
Fnöskebehållare • Matacos 


574 


av oxhora 
Esperanza . Arg . Chaeo . 
Matacos . 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6b. - 130 - 1902.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 


575 


Fnö ekebehållare 

av psäiQia ; 


Esperanza .A rg.Ghaco,, 
Matacos 


576 


IfcööfcéibeMlläx-e 
a^ ©sliora. 


Esperanza .Arg. Chaco. 


Matacos 


57? 


Fnöskébehållare 
alr tsä, 


Esperanza .Arg . Chaco . 
Matacos 


578 


I«eköaltsbåt 


c 
av/tpä ■ 
Esperanza. Arg. Chaco» 


Matacos 


579 


Iiefcasgcebåt 


■ • . . 


av trä 


Es peranza .A rg . Chaco • 


\- Matacos 


• 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65. - 131 - 1993? 3 Gen. kat. nr. 


Inv.nr.' 
Anm. 
1?Q3,3 
580 


Iieksa&ébåt : 

av- trä/-! . . , _ ,-,..... 

Esperanza »Arp; .Chaco .- 


Matacos 


581 


. Eeksäfc' .;.•.'.;■■. 
akramle av små puppor 

Esperanza .Arg. Chaco. 

Matacos 


53? 


gi,a..it ... 

av rör med inbrända, ornament 

Esperanza »Ars. Chaco. 


583 


Matacos 


a* rör med Inbrända ornament 
Esperanza .Ars. Chaco . 
Matacos 


584 


ffi&lt 


av rör med inbrända ornament 
/ 
Esperanza .A rfi. Chaco. 
Matacos 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 132 - ' '■■*&&'& 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
2^63*3 ' 
585 


■flöjt. - •'■'■••"■' 

■a?'roi iaeä inbräada ornament 

Esperanza iAr^iChaco;, 
Matacos 


586 


ay"bön " .■•.'• ■,- 

Esperanza.Ar^.Chaeo ". 
Matacos 


587 


pio^t: 


av ben 
Esperanza .Arg . Chåco . 
,.■- Matacoa 


586 


•*fo»A*'- ' ■ s ""-"""" 
av t>én 
Esperanza.Ars.Chaco. 


i 


Matacos 


58$, 


Visse^jplga 
. Vi 


av klo' av stora ajrrslokea ' ' " 
Esperanza. Ars. Chaco., 
Matacos ' 

ELÄNDERS. GBG. 7686; 3. 65. - 133 - 

I 


' 1303i3 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
190? .3 
590 


Visselpipa 

ay trä med ijar±sta&e, orh@aent 9 avsedd att. bäras 

på bröstet. Troligen erhållen från Chörotésw 

indianer 

Esperanza.Arg.Chaco, 


Mataeos 


591 


Pl8.1t 

av trä med tennbeslag. Troligen erhållen frå» 

Ghiriguanoa 

Esperanza.Ara.Chaco. 
Mataeos 


59? 


Toba|:|pjy>a 


ay trä» rörf ormig 

r 
Esperanza.Ara.Chaco. 


MatacoB 


593 


Tobaksjg&pa 


ay trä» rörf ormig 
Esperanza .Ars .Chaco . 
Mataeos 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 6b. - 134 - 1903 é 3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. ' 
Anm. 
1903*3;- 
59,4 


Söbakspipa 

av- trå iS! : lörf ormig. , . , , ., . - : _ . ,'.. , . ; .. : ; ■ ,. ,. 

EsperanaaoAr^.Chacö. 

Matacos 
• 


595 


f obakspipa 


'■ 


av -%täv: röffo3K3ig .'; 


' 


%peranza • Afä . Chaeö . 

Matacos 


596 


To t bate,8pjga, 
av trä*, rörformig med Inbriinda riögajr 


' 


; 
? -■•■•'■■••• Esperanza.ArK.ChaeOo 
Matacos 


W 


Sobakspäpä 
, 


av je«|3 skoiVj,; : xöjpf o jamig ;• 


'-' 
■ .■■ 


- EsperahzaoÅrg.Chaco. 
Matacos 


598 


£$JE^S&^P a 


^.v trä med platta munstycken 


• ;• -■ 


Esperanza.Arg.Ghaco. 
Matacos 


,.-■-' ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65. -135 - a.Ä'3 Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903 i 3/ • 


/' 


599 


éoVpkép-ljtå.' 
m téä ttiéå platta aaaastyekeia • ; • i 
Esperanza .Arg e Chaco „ , 
Mataeos 
■ 


600 


£öbalcspi-pa 

sv trä med' 'platta urunstyökoa 
Esperanza oAr^.Chaco. 
Mataeos 


fe/ 


föbakspåpa 


av trä med platta BMistyc&en 
Esperanza. Arg. Chacoé 


6Ög 


Mataeos 

«Yista n V'"- 

tuggas av ; mätacös' tillsammans med eocä 
. — -, 


, 


Esperanza .Arg . Chaco . 
Mataeos 


603 


Éisloiät 


av chaguar 
Esperanza .Ars oChaco • 

Mataeos 

ELÄNDERS. G8G. 7686. 3. 65. - 136 - 

•! \ 


/ 
i 


1903. 


*3'. „ , 


Gen.kat.nr. 


1 

Inv.nr.' 


' . l 


Anm. 
19.03,| 
■ 


6Q4 


ffisteäfc . . , 

.av ehagua* . .■■ -\. > '.. 


Esperanza. A r&.Chaco.. 
Matacos. 


6.05 


•fiéfenäfr' . ■ ■. 

av chagua£ '.■:-..;■• 


Esperanza .Ar£. Chaoo • 
Mataeos" 


.606 


Pilbåge: 

,-ay tungt träslag^ 


sträva*, av tvinnad hud 

Esperanza. Arg. Chaco. 
Matacos 


60? 


.Pilbåsé 

av tungt träslag* 


strängar av tvinnad hud 

Esperanza .Arg.Chaco. 
Matacos. 


608 


Pilbåge 

av tung$ träelagj 


strängar av tvinnad hud 
"* 


Esperanza .Arg .Chaco . 
Matacos 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6ö. -. 137 - 1903.3 Gen.kat.nr. Inv.nr Anm. 19Q30 
609 610 611 612 613 Pilbåge - . 

av tungt träslag* strängar av tvinnad hud Esperanza . Atk »Chaco . 
Ma ta co s ,.Eilbå^é . 
av: tungt träslags strängar av tvinnad hud •Pil Esperanza. A rg. Chaco , 
Matacoe spets av tungt; träslag: 'utan' ; 'hullingä-rs' skaft 
av rör utan .styrfjädrar. Esperanza .A ra .Ghaco . 
Mataoos .Pil spets av tungt träslag utan hullingar j skaft 
av rör utan styrf jädrar Esperanza. Arg. Chaco . 
Matäcos Sil spöts av tungt träslag utan hullingar* skaft 
av rör utaö styTfjädrar Esperanza .Arg .Chaco . Ma ta co s ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 60. - 138 - 1903.3- Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


• 


1903*3 
614 


spets av tungt träslag utan hullingaä $ skaft 
av rör utan styrfijäärar 

Ésperanza .A r's . Chacoi- 
Matacos 


615 


Pil. '.-)•. .. , . ,,,■••,•,.,•/ ■-,•;. 
spets av tungt träslag utan hullingarf skaft 
av röj? utan styrf Vädrar 
* .1 

Esperanza .Ars .SMeoos 


; . ■ ,v . - ( i 
< - ■ 


Matacos 


616 


'; . . . • : ,• . ' ■■ ■ ■ j. . 
Pil . 

spets av tungt träslag utan huilingår, skaft 
av rör utan styrfjädrar 

Esperanza. Ar/*. Chaco 

' : • ' Mataeos 


617 


Pil 

spets av tungt träslag utan hulllngari skaft 

av rör utan styrfjädrar 

> 

Esperanza. Arg. Chaco 
■T, ■ ■ ■ 
Mataeos 

ELÄNDERS. GBG. 7636. 3. 6S. '- 139 - \ 1903, 3 


■ . . 


Gen. kat. nr. 


Ihv.nr. 


t 


Anm. 
^903*3 
613 


Pil 

spets av tungt .träslag utan iliullång^ 'skaft 

av »öar utan styrt;} ädrar 

Esperanza .Arg Chaco . 
Mataeoe 


619 


■PO. .. 

spets ät' tungt träslag utan hullingarf skaft 
■a*r rör utan styrfjäärar 

Esp eranza . Atr . Ghaco . 
Matacos 


620 


Pil 

spets av tungt träslag utan hulllngar» skaft 

av rör utan styrfääärar 

Esperanza.Års.Chaco 
Matacos 


621 


■Fil . 
spets av tungt träslag utan hi&lingaa?* skaft 
av rör utan styrf ^ädrar 


' / 


AS*"" 
i Esperanza.Arg.Chaco 
i rf i 
Matacos 
/ 


'•' ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. -■ 140 ... 1903.3. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903*3 


• 


622: 


Pil . 

spets av tungt träslag utsa hul^nga-rg- , skaft 

av rör utan styrfäädrar 

Esperanza Arg . Chaco . 

Matacos 


623 


Pil _',-..._ 

spets av tungt träslag utan nulllngas^ skaft, 

sv rör utan styr? äädraf 

Esperanza .Ars. Chaco . 
Matacos 


624 


Pil 

spets av tungt tscäslag utan hullingar^ skaft, 

av rör utan styrf 3ädrar 
Esperanza .Ars. Chaco. 


''. -•■■ . ; -" 


Matacos 


625 


,BjLl 

spets av tungt träslag utan hullingar*. skaft 
av rör utan styrfjädrar 

Es..>eranza .Ars. Chaco 
Mataöos 


1 

f ELÄNDERS. GBG.7686. 3. 65. - 141 - 

L903%3 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1905*3"' 
.6'26'- 


gir- ' 

spets ''-äV. tuögt' téäslég utsa hullii^a% r , skaft; 
\ 


tr"~ 


st' rör : -utéa\styi$3Mrär 
~ . / 
Esperanza.Ärg;Chaeo 
Matacos 
-~J 


- 62f 


"^:'.1, ■' •■•..• .' \0filUr. 
■o- . 
Ipets>- ät teffe, tjiféeiä@ utia» hiÄlångaje^ skaft 
©% röi? utafr ■iöiJ^éJé^äspaa?' 

Esperanza oAr« »Chacosf , 
'Matacos 


628 


■p-iit 

spets av tungt tr$slag "utsa -iiUllingari ■skaft 
'av '' rör uta» ' ötyrf 3 Särar 


'-.. ^ 


Esperansa.Ärg.Ghaco. 


Ö29 


Matacos 

■ pp.% 

spets av tuagt träslag utan huiliagaS?* skaft 
av rör utan styirfäMrar 

Esperanza.Ar^.Chaco 

Matacos 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 142 - 19©3*3'' Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
":.i9G;%3' 
630 


Fil 

, spets av -tungt' ' t raslag;- 'ut an ' liullingär> ' skaft 

,' av- .,%M 'ui;ää styif 3 ädrair 

Esperanza .Arg.Chaco . 
Matacos 
1 


.631 


ffftik, • ... 

spets ay tungt träöl&g titän aiilliagårs skaft 

ai? iätt träsltag utaa étyi*3ädipäi? 

Esperanza. Ar,g.Chaco 
Matacos 


632 


Pil 

spets av tungt träslag utan Hullingar* skaft 

av lätt, träslag tit an étyrf jj ädrar 

Esperanza .Arg . Ghaco . 


' 633 


Matacos 

Mk. 

Spets av tungt träslag utan auliiagarV skaft 

av lätt träslag utan etyrf Vädrar 

Esperanza .Ars. Ghaco. 
Matacos 

ELÄNDERS. GBG, 76B6, 3. 65. - 143 - 190JV3' Gen.kat.nr. . / Inv.nr. 3*3 634, 635 636 63? - \ Pil 

'spets- ev. tungt; träslag utan .hMlliäga^.. 

av lätt träslag- utan styrf Jjädrar Esperanza .Arg.Chaco . 
Matacos ; . Pil 

spets av. tungt träslag utan hulliögarjj 

av , lätt träslag utan etyrf | ädraj? Esperanza *Årg .Ghåco » 
Matacos 

Pil ' 

spets av. tungt ; träslag utan hullingara 7 skaft 

av lätt träslag utan styrf 3 ädrar Esperanza .Arg.Chaco . 
Matacos 

Pil 

spets av tungt .träslag utan h.ulllngar| skaft 

av lätt. träslag utan ,'styrf ^ädrar Esperanza .Ar^.Chacp > 
Matacos Anm. ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65. - 144 - Gen.kat.nr. • Inv.nr. 

638 639 640 1903*3 Pil 

spptö av ;fcungt träslag m©a.hulii|ngä^i; skafti av 

rör u$em v B$$*£ åädrar Esperanza .Arg . Chaco 
Ma t a co s 

Pil 

spets av tu#gt träelag med, lmliiiigaa?9 . skatt; av 

M5r.utan ötyrf$ädä*ar ....... Esperanza »Arg . Ohägo 
Matacos Pil spets av, tungt träslag ned faulllngars . skaf t ■; av 
a^i- utan styrf^ääraa? Esperanza .Arg . 0haco 

Matacos 
Pil 

spets av tp&gt träslag med huliingarg , skaf t av 

rör utan styrfäädraf» Esperanza .Arg . Ghaco , 
Matacos Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 145 - 

1903 


i'3 ; -' ■ 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1905*3 
: 642 


Pil- 
spets av tungt träslag med hulläitgar»,. skaf i' av 
■rör utasi -s'tyr£$ädraä?' ■ 

Esperanza .Arg . Gha go 
Matacos 
' 


645 


spets af. tungt träslag méd^hiiaåsijög^/ékai'^ av- 
rör utan sty^fääclrår ' 

Esperanza . Arg .Chaco „ 


644 

/ 


Matacos 
épété av tungt träslag utan hullingårj skaft aV 
/' 
/ 

t 
ros» med styrfåädrär 
i 

i 

r 
1 

■ 1 
Esperanza. Arg. Cha co 
1 

i 


645 


Pil Matacos 
1 

7 
spets av' tungt' träslag utan nullingar^" skatt av- 
•■ / 
. i - 
röj? med styjpf jädrar 
■ i < 
' j ' . 

i 1 
1 

i 

1 
Esperanza »Ar^ . Chaco , 


• 


1 - 

■ i 


Matacos 
i 

1 

: -1' 


,' 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 146 - 190p*-5 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. ' 
Anm. 
'1902,3 ' 

: 64'6: 


fil' 

'. spe te av: tiin^t' träslag wtaa hullinga^i £K&£t-,' ' 
EsDeranza.Arg.Ghaco 
Matacos 
■ 


647 


■ spets, av>twi^t :ts^élap%taa/hu|^3d(ig^3P^ slsaft.v 
.'a*, rök :,iaéd' ä.tyasf å&åxäf" }^... 
-. 
Esperanza.ArK.Ghaco 

Matacos- ~ ' 


-' 
em 


Pil 

spets av;; twagt, tapäslag uta» liuliiagaf .j, sfcaft 
f 


64? 


Esperanza.Arg-.Chaco 
• ■ / 

■ / '■ ■ 

/ 

/ 
/ 

/ 

i 


Matacos" 

■ pii- 

. spets av.; tungt;, träslag' . utan : huliäjttgaj? j ; '.-skaft - •;< 
av Kör Smed styrt å.ättear 
' I < 

i ?■ •■ 

■ii 

/ 

i 

■/ ■■'■.-■ 

i ' 
f 

r 
{• 

/ ; . 

i ; 

i j 

* i ; 

1 ; 
Esperansa.Arg.Ghaoo 

Matacos 

ELÄNDERS. GQG; 7686. 3. 65. - 147 - Gen.kat.nr. Inv.nr. I9p5*3. 
650 651 652 653 1903*3 spets äv . tungt, träslag utan httllingar| . ■Bks£%' 
av. rör: med- $tyfå$ä4k%a& ' ' ; ' v esperanza. Arg;. Chaco , 
Matacos spets av; tungt t3?äslag utan. nuMir»gar| skaft 
av: röij med styzf Vädrar Pil Esperanza .Arg.Chaco 
%tacos Pil spets ay tungt träslag utan hullingar§ skaft 
&v rör meå styrf Vädrar Esperanza. Arg. Chäeo 
Pii Matacos 

spets ay tungt täräslag utan hullånga*| skaft 
av röy med styrf äädray Esperanza .Arg .Chaco , 
Matacos Anm. ELÄNDERS. GBG. 768S. 3. 65. - 148 - v 
190 


3.0' ■ 

■ Is''' 


Gen. kat. nr. 


lnv.nr. 
!■; 

j • Anm. 
.1903,3. 
I 
654 


.Eli 

;spöts av. tungt, träsfeg utan 'htiiMogar'^ skaft - 
av .rör med stjr^JSdrar 

* 

Esperanza .Ars . Ghaco 
Matacos 


,1 ■ 
i 

1 

i 

i 
•'t 

. !' i 

■ 1 
' i 
655 


Pil 

spets ay tungt 'timslag- med hulilngafcjj. "Skaft ". 

ay. rör. med ©.tyyf^äärai» 

Esperanza .Ar£ . Chaco 


'; 
656 


g$k Matacoe ,' 

spets av tungt träslag med hulliägår'» 'skaft ' 

."■'"■ ■ • , ■ / ■ 
ert rör med styrf jädrar 
Esperanza . Arg . Chaco 


• 
Matacos "l 


657 


Hl 

spets av tungt träslag med hullingar j skaft ' 

av - rör-med; styrf-äädrar 

Esperanza .Ars. Chaco . 


Ma t a co a 
' 
^'•'"" 1 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 6S. - 149 1903, 


*?".■■/ 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
' Anm. 

1 
1903.3 


. '.. 


! ; 
653 


Pil 

spets av tungt träslag raééhiaitJEigäi?,' skaft'' 

av' rör med lötyrfjädrar 

Esperanza . Ars . Chaeo 
' Matacps • 


■ t 
J 
j 

.i 

i ' 

■i ; - 

;' l 
65? 


Ml 

spets av ttingfr träslag xsed imiläögiär| 'skaft 

a% rör ©ed styrf äätoas? 

Esperanza .Ars . Ghaco .. 
MatacoB 
t 


660 


PM. 

bladforaig spets avtuagt -träsiagg ska#6 af 

i?ö# utan styrfdädrar 

Esperanza. Arg. Ghaco. . . >. 
Matacos . 


661 


Pil 

bladföBpig .spets av: tungt träslag;», skaft a*-* 
rör utan styrfjädrar 

Esperanza .Ars. Ghaco 
Ma ta co s 

\ ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65. - 150 - 1903 


■*.*>'-■•'■'. 


Gen. kat, nr. 


Inv.nr. 


. 1 Anm. 
19033 
662 


Pil 

bladf orriilg spets av iuiigt 'tj&isl&gjj skaf 15. av . . 

•'röy- uta» 'étyjpf ■jädara.i» 


'. . 


Esperanza .Ar^.Chaco . 


; 


Matacos 


, 
663 


spets av ståltråd 'utan huiiingar^' skaft aV" X&f 

Esperanza *Arfi .Ghaco "• 
Matacos 


? : , 
664 


■ ni 

spets av ståltråd utan huii$jsgaa?». skaft av rör 
utan, sty^fäädräjp 


' 


Esperanza.Ark.Ghäco. 


Matacos 


665 


spets' av stålti^ä utaa hiiiiiwgarj skaft av rQj? 
- 
utan etvrfääélräx 
Esperanza .Ar« . Chaeo . 
y ■ 
\ 


Matacos 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 151 - •19.02 * 5, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
■ Anm. 
1903,3 
666. 


spets av\ ståltråd, utan; hullingar ? ' skaäft , 'ay.- rör 
'.utan styrf ^ädrar' • 

Esperanza.Arg.Chaco. 
Matacos 


I ■ 

•i 

i 
i 

'i : 
i 
667, 


spets ay ståltråd utan hull&ngar.j skaft ay lätl 
träslag utan s.tyrf -J ådrar 

Esperanza . Arg .Ghaqo .. 

Mata co s 


668 


Pil 

lancettfor&ig spets ay ståltråd utan hullingar» 

skaft, av rör, utan styrf^ädrar 
' 


669 


Esperanza .Ars . Chaco . 

Matacöé 
Pil 

tvärt avhuggen spets ay utplattad ståltråd 

utan nullingar,, skaft ay rör utan styrf-jädrair 

Esoeranza .Ars . Cliaco . 
Matacos 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6&. - 152 - Gen.kat.nr. .1?03>3 
•670 672 673 1903.3 1 Anm. Pil . ... • 

.bladformlg spets av järn utan ftuli±nga% skaft, 

av; föp Wtan. styr-? j ääfar Esperanza. Arg. Chaco , 
Matacos Pil* • bladf örnjig; spets . av ;3ärn utan 

av. rö», ■ utan, ,s.tyrf 3 Sdrar . skaft Pil yax 
fvä kulor Spjutskaft 

av "Palo Eiataco^. Esperanza »Arg. Chaco , 
Mata co b Esperanza . Arg . Chaco 

Matacos Esperanza »Arg . Chaco , 
Matacos ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6&. - 153 Gen. kat. nr. Inv.nr. /' • i" 676 l 678 Böxhandské av tra Stxddsak.losft a 
av chaguas? Strldäsklorta 
av chaguar 3t3?idSsk.1orta 
av chaguar .St ridshatt av tigorlcattskinh 1903*3. Anm. Esperanza .Arg. Chaco . 
Matacos Esperanza »Arg .Chaco . 
Matacos. Esperanza. Arg. Chaco . 
Matacos Esperanza .Arg »Chaco . 
Matacos Esperanza .Arg;. Chaco 
Matacos ELÄNDERS. GBG. 7S8S. 3. 65. - 154 - 1905.3 , Gen. kat. nr. )j 


Inv.nr. ' 
Anm. 
1903.5 
6?9 


ftrifrjhatt 

av skinn 5 fjäder och ull, besatt med snäokskivör 

Esperanza . Ar& . Chaco . 

Matacos 


680 


Stridshatt 

av skinn, fjäder och ull $ besatt, med snäcksklvor 
/ 
Esperanza .Arg . Chaco . 
v- Matacos, 


681 


trumpinne ■ 
till trolltrumma 
Esperanza .Arg. Chaco. 
Matacos 


682 

■ 


trumpinne- 
■Éill trolltrumma 


- 


Esperanza .Ar^ .Chaco. 
Matacos 


683 


trumpinne 
till trol^rumma 
Esperanza. Arg. Chaco. 


-'■' \ 


• 
Matacos 
j 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 155 •- Gen. kat. nr Inv. nr 3:903*3 1903*J 
684 685 686 687 688 Trollskrämla Esp.eranza 9 , Arg-^ Chaeo 
fcfatacös T-g&IlBferamla B sperangä^ .Ar^.i Chacö 
Matacos frollsferamiLa Béperanzaé Arg» Shäoo 
iataéös Gördel av hjort* och viläsvinökl5vär ? användes vid 
danser för fördrivande av sjukdomar Ood? 

Baperänzar Arg» Chaco 
Matacos 

Gördel 

av h^ort* och vildsviöslclövarj användes vid 

danser för fördrivande av sjukdomar o#d* 

Esperangä t Arfié ghaoo 
Matacos CARL SVANBERG AB, vfaM 428 1 66 -156 - »3 iGen.kat.nr. Anm. 6&® #£f ©fl 69§ -aafcati*- för fvyaifttiaBfté- a# ^tHeleai^ #*$*; u Esperansa^ Arg^Chaeo , 
Matacos 


Esperanza.Arg.Chaco , 
Matacoe J QHfl e# &$©*•* «0b v41i©t?|»öKL§fi^| ^v#aå<&t.é©||i ■jBffi ffianil Esperanza .Arg . Chaoo . 
Matacos jäf' &$©*$* Mh ^iö£^läS3s|J^Ég% #jw§*s$tS£. É0!© Esperanza » Arg . Chaco 
Matacos ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6b. -157 - 1903*3' Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
'1903*3 
693 


..gördeln 

av bleckplåtf användes söm föregående , 


X" 


Esperanza .Arg . Chaco . 

Matacos - 


694 


Gördel 

av b|ésjfcplåt^ användes som fösegåéndf 

Esperanza .Ar^.Chaeo 
Matacos 


695 


lotband 

av bleckplåt» användes som föregående 
■ 


696 


Esperanza. Arg. Ghaeo. 
2hfä oca kåda MataeoB. 

av *iPélö- Santo", användes av matacos söm medici 

Esperanza. Arg. Chaeo. 
Matacos 


n ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 158 - 1903.3. Gen. kat. nr. 


In v. nr. 
Anm. 


- 
1903.3. 697.- 811 

fOBAS 
GREVAUX. PILCOMAYO BOLIVIA. CHACO. 
Föremålen samlade av Greve Eric von Rosen 1902. 


1903.3. 
697 


Mantel av ylle. 

Pilcomayo Bolivia 
Chaco. Tobas 


698 


Pannband av ylle. besatt med snäckskivor. 

Pilcomayo Bolivia 
Chaco. Tobas 


699 


Pannband av ylle med invävda mönster. 

Pilcomayo Bolivia 
Chaco. Tobas 


700 


Huvudprydnad av strutsplymer. 
» 
s Pilcomayo Bolivia 

Chaco. Tobas 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. 19Q3V3 Gen. kat. nr 


Inv.. nr 
Anm. 
1-903*3 
701 


Huvudprydnad 

av klippta strutsplyiaér 

■i 

Pilcoiaayoo Bolivia. 
■ • Ghäc©'$öba© ''••''• 


702 


Huvudprydnad 
av. klippta struteplynier 


■v ' 


Pilcoinayö« Bolivia 
Chaco'2?obas'. 


703 


Rörfödral 

till förvaring av strutsf 3ädrar 

■ i ■ 

Flléömayo* Bolivia 
Gnaco föbas ■ 


704 


Halsband 

av snäckskivor 

Eilc omav o. Bolivia 
- Öhacå ■•■$ obae 


705 


Halsband 

av önäckskivor 

Eiloomayöi Bolivia 
Chaco ITöbae 


•■ '".-' CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 - 160 - ; 1903 o 3 


Gén.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903^3 
706 


Halsband ; . 

med klappas? av fyrkantiga snäckskivöa? 

Pilcomayo.Bol.Cbaeo. 
Tobas 


, 707 


PilGomayo.Bol.Chaco. 
Tobas. 


V 708 


ät. ben f öj?; tatuering 
Pilcomayo .Bol .Chaeo 


, 7.09 


Tobas. 

\|Ö£;... ' 

iruiehållaiide eva^t tatuerlngsf ä*g 

Pilcomayo • Bol • Cha co 
Tobas " 


710 


Plaska 

av . pumpökai, innehålland© röd färg för ansiktet? 


i 


målning 

Pilcomayo. Bol. Chaco„ 
Tobas 

ELÄNDERS. GBG. 76B6.3. 65. - 161 - 1903» 3.. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
■ ' Anm. 
1903-3 
73.3. 


Flaska : 
av .pumpskal innehållande röd färg för ansiktets 
målning' ■■ • ' < 
Pileomayo .Bol • Ghaeo 


V ! / ■ 


To bas 


712 


M§å' •-■■:■'.= 

av ylle Innehållande röd färg och 1 'röä$ varav 
färgen be re des 

Pilcemayo,, Bol. Chaco 
Tobas 


713 


Hårkam 
av trä ?'Paiö mataco 1 ' aed skaft av ljust träslag 


'■ '< ' 


Pileomayo. Bol. ©haco 


714 


... . ' Tobas 
Hårkam. 
av röröpäälör 
Pileomayo . Bol . Chaco 
■ Tobas -• ■■••■'■ 
i 


715 


Hårkam, 
av rörsp^älpr 
Pileomayo . Bol . Chaco 


Tobas 

ELÄNDERS. GBG.7636.3. 6b. 162 * 1903,3 Gen. kat.' nr 


Inv. nr 
Anm. 1 " 
1903.3 
716 


PyrkantiR väska 

av chaguar (Brbmella Sérra) 

Filcoraayoä Bolivia 
Chaco Tobäs* 


717 


Styrkantig väska 

av chaguar (irömelia Serra) 

filconiayo* Bolivia 
Chaco Tobass 


718 


•$yrkänM£ väska 

av chaguar (Brömelia Seri?a) 

Piicomayoé Bolivia 
Chaco. Tobas 


719 


Fyrkantig väska 

av chaguar (Bromeliå Serra) 

Pilcomayo. Bolivia 
Chaco Sobas 


720 


Fyrkantig väska 

av chaguar (Bromeliå Serra) 

lilcomayo* Bolivia 
Chaco Tobas 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 -163 - 1< 


)Q3.3 


Gen.kat.nr. Inv.nr. 
Anm. 
1903*2 

■ to 


. PvsfcahtlK .väska 
aV öhaguar (Brömelia ' Sejpfeä) • •.■:•••.•.•.•':■. ■ ... 

Pilcomayo.. Bol . Ghaco, 
Tobas 
• 


722'' 


Pyr&antift väska 
av chaguar (Bsomelåa Seixa) 
Pilcomayo .Bol . Chaco 
Tobas 


7i23< 


tekant!*? väska 

av chaguai? (Bromelia Serra) 

Pilcomayo .Bol • Chaco . 
Tobas . 


724 


mskmtlR vaska 

av ehaguai» (B^omelia Sérra) 
• 


725 


Pilcomayo . Bol . Chaco . 
Tobas. 
2?vrkanti« väska 
av chaguaa? (Broiaélia Serra) 

\ Pilcomayo. Bol. Chaco 
^ 

Tobas 

ELÄNDERS. GBG. 76B6, 3. 6S. - 164 - Gen. kat. nr. ■\9p3it: Anm. o3 72? 723 729 730 ,aV chagitaÉ- (BfomoMa Searesi')- Pilcomayo . Bol . Ghaco , 
Tobas 


Pil oomayo .Bol .Ghaco , 
fobas 15 

av 1 $ väska 
eliagua* (Bromelia S'e£r$)' Pilcomayo . B&l . Chaco 
Totoae .■vfjeka : 
av ct£agug&: •. . Pilcomayo . Bol . Chaco fobas 
Pilcomayo. Bol. Chac a Tobaa ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 6S. - 165 - 1903. 


: 5 -.- 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


AvlazijS; väsKa. . , 

av " chagiiaSf ■ ' ■ l •'•■■' ■■ '.■:■■:-..' 

Pilcomayo.Bol.Ghaco. 
Tobas 


'732 


Avlång. väsfca. : 

av • cfraguas? -.■■•..'.:..,.....; 

Pilcomayo.Bol.Ghaco, 
Tobas 
y 


733 


Avlåag -väska • • 

av ohagual" - ■ ' ^ 

Pilcomäyo. Bol. Chäco 


/ 


Tobas 


734 


OfullboMad.: väska 
äv -'chaguar med Virknål av trä 
Pilcomäyo .Bol .Chäco 


- 
735 


Tobas 

.ffäska .■•'.;._ 

av vildsvlaafciim 

Pilcomäyo .Bol .Chaco . 
Tobas. 

ELÄNDERS. GBG. 7606. 3. 65. - 166 

" : I902 


\& 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903,3., 


73.6 i. 


Påes- ■' ■'■er • ' ■ . 
av' skinn -.■"•'• ••••••- 


Pilcoma.yo . Bol . Gha co . 
Tobas 


737 


.IFliéjdiate',''.: :v. ; . , 


v 
att>---b'äs?a.:-&aaia.;i' - ■' 


Filcomayo .Bol .Chaco 
Tobas 


738 


SläMä V . ; -: ■ 


• 
meä i ullgarn '- 


Filcomayo .Bol .Chaeo o 
Tobas 


739'': 


Sländäi-- ■■ 


med i&lgasrav' • 
' '- 


Fil comayo . Bol . Chaco . 
' 


Tobas 
o 


74P , 


G»öirfc éiiöje©; 


- ■ •- ■ 
bv chaguat? ■ ■■•-;'.• 
/*"' 


Filcomayo .Bol . Chaco . 
Tobas. 

ELÄNDERS. GBG'. 7666. 3. 65. - 167 - Gen. kat. nr. *3 743 744 745 19Ö3.3. -fint': ssöre' av Pileomayo .Bol »Chaeo 
Tobaa. fffetfåeatexÉtka: sv- -bränd lera ' Pileomayo. Bol. Chaeo . 
Tobas . gdafev oea ■kökgr^ta 

av' ■ bränd lera med öron Pileomayo .Bol .Chaeo , 
fobas Soé!ué;.OGB kQkf*3yr£a av ''bränd iéra ined 'öron Pileomayo .Bol . Chaeo , 
Tobas R6s$4 boa. kokgrarta 

a^ branö lera titäö öron Pileomayo". Bol . Ghaco 
Tobas Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6b. '- 168 - 1903*3, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


. > • 


Anm. 
■i903-*> 
'W- ■ 


iay vpiiajpsScäi. 'åfaaehäilajaae! m^jöl ' 

Pilcomayo.Bol.Ghaeo. 
Tobas» 
' • 


747 


g-Jcrd av ' éfcäléf på: ätt bäitd-jur 

Pilcomayo . Bol . Ghaco , 
Tobas . 


748 


■ Skål • : ■ • : ■ 
• 


. 


• äy pumpskal; 

Pilcomayo.Bol.Ghaeo. 


• 
749 


Tobas. 
Sked ; . ^ ; ■ - 

ay .pumpsfcal. 
"*■ - ' .. * 
Pilcomayo. Bol. Ghaco. 


750 


Tobas. 

Musselskal' 

aaväaäes som sked ' : • > . 
Pil coraayo • Bol . Cha co . 
Tabas 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 169 - Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
'\w*i 
■751 . 


££ '■■■■'-■ . 

ay hora- ''" ••' ■ ■ ' • " ' ■ 

Pilcomayo . Bol a Chaco . 

Tobas 


-'' 
752 


■M 1 -- 

ay höra' 

Pilcomayo Bol . Ghacö 
Tobas 


753 
a» b. c» 


Elddöa 

Pilcomayo. Bol.Chaco 
Tobas 
• 


-754' 


Srissformig.. visselpipa 

ay tjcä; ? : att bäras på bröstet 

Pilcomayo.Bol.Chaco 
Tobas 


755 


Rökpipa •.,.'■'.. 
ay trä : ^ rörföriaig : 

Pilcomayo .Bol.Ghaco 
Tobas 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 170 - Gen.kat.nr. 


75? • 750 im 1903*3' 
&*;.&&•. Pilcomayo .Bol . Chaco 

.!$«£$jtålg? -ip&.aittG$ prpsalsa«i(i|-- Pilcomasto .Bol . Chaco 
Tobas 


»SWftW -. ©v . ■■$»$ ioö4- -platt, vJggtatft Pil co raayo . Bo I . Cha c o Tobas» ■m- w$ &$å. platt- m&a$$dBQ Pilcomayo .- Bol »rCha co $&■ ts€l .tasä , platt . Tobas Anm. ipifiayovB6l;€ftac% -o . 
Tobas ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6b. - 171 - Gen.kaf.nr. Inv.nr. Anm. 1903.0' 
!?6& ?sa im •765 air tjö* möå' ! -'p|att. Sätå®atf élä:©"■ Pil l poffla l yo.Bol« > Ghaco 
Tobae m t^i p&- plätts .'itt!ftS$$G2c$ : - gv 1ös% -tös&oymfcg ■&?■ el ■£|V 'SllQgGQ*? Pileomayo .Bol .Chaco 
Tobas Pil coraavo. Bol »Chaco 
ffobas Piloomayo.Bol.Chaoo 
ffobas Pilcomavo oBbl . Chaoo , 

■ffobas- ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. * l?i !# £999 *f Gen. kat. nr Inv. nr 


?s? ?.ö©. 76§ 'iséi- vlM3&$ä$ g»©i? % ;©»§3Pi: av 'ötj;&ga&r|. at% upp* Ill^f|t?&- . Elubba 

W %qjU» ©toto a$$ 48äa fåööed #å$I^ 

ifeå^e av ; *I?ö1ö -Bstooo^i. ^tfföagetf* 'ötr tv^sa&i G$m& 


CARL SVANBERG A8," VÄXJÖ 428 10 66 * a?s m%% Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
*9Ö3*3 
• 
m 


311* . 


?73 


ftpöt» a* %«H3g$ «*36lég ittoa bttlältis&r*. .©Haft 


??4 


Hå* • 

av sO* u-taa attfee&Ute&v 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 174 - - ■ 19&30 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


- 


775 


Pileomayo VBol .Chaco 
Tö bas 


ff ^ ■ 


3? i| ' .......... f „■• • 

120- ; -*öt- «*afc ö$pf lÄsar 

Pileomayo. lol. Chaco 
Tobas 


- ?ff 


Ät- 

■av i*ös» ufem Qtystfli&pat 
- 


TO 


Pileomayo. Bol. Chaco. 
Tobas 

Pileomayo .Bol. Chaco . 
Tobas 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 175 - 1903 1 3 Gen.kat.nr. 


lnv.nr. 
Anm. 
1903.3 
779 


Pil 

spets av tungt träslag med huliingaxy skaft 

av rfcr utan styrfjädrar 

Pilcohiayo. Bol.Chaco 
Tobas 


780 


Pil 

spets av tungt träslag med hullingari skaft 

av rör utan styrf^ädrai? 
; ■• • 
Pil comay o. Bol.Chaco . 
Tobas. 


783. 


Pil 

"V- \ 

spets av tungt träslag med hullingarj skaft 
av rör utan styrfjjädrar 

Pilcomayo .Bol.Chaco . 


782 


— Tobas 

spets air tungt träslag med hullingarj skaft 
av rör utan styrffädrar 


/''•' 


Pilcomayo. Bol.Chaco 
>■ . 
i Tobas 
" sr "." ■ / ' . 


-. 


■"• 

ELÄNDERS. GBG. 76SS.3.eS. - 1 Yb - I9O3.3 


Gen.kat.nr? 


Inv.nr. 
Anm. 
1903.3 


. 
.;. 


?83 


■ j?±l. 
spets av tungt träslag med hiÄlingar» skaft 
av rör Utan styrif jädrär 

Pilcomajo .Bol .« Chaco . 
Tobas 


'784 


fil • 

mmmmmm 

spets av tungt träslag ined hullingar» sfcaft 
av rör utan etyrf^ädrai? 

Pil comayo . Bol-.'Chaco i 
To bas " 


785 


Pil 

spets av tungt 

Pileomayo.Bol.Ghaco 
Tobas 


786 

1 


Pil 

spets av tungt träslag med hullingar, skaft 

av rör utan styrif ^ädrår 

Pil comayo . Bol . Chaco , 
Tabos 


4 


t 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 177 -' Gen.kat.nr. i903>3 Anm. 1993*3 788 789 790 Pil 

spets avv tungt 

av rör utan träslag med nullingar? skaft Pilcomayo. Bol. Chaco 
Tobas Pil klubbförsnig spets av tungt träslag» skaf t av 
rör utan styrf^ä&rarij ' (fågélpil) ' ' "'' ■ Pil Pilcomayo. Bol. Chaco » 
Tobas kiubbf ormlg spets av tungt träslag» skaft av 
rör utan styrfäädrarj (Pågélpll) Pilcomayo . Bol «, Chaco ., 
Tobas Pil spets av ståiträ.4 utan h^lingarV skaft av 
rör utan Pilcomayo . Bol .Chaco 

a 

Tobas ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6S. - 178 1903.3 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903V3 
791 


■Pil 

spé^s av ståltråd utan huiiingarj,, skaft av"' . 
rör utan sty^Märe* 
Pilcomayo. Bol. Chaco. 
);■; 


79$.; ' 


blad^QrÉ^g .spets at 3 ära utan hulliiigaf $ skaft 

a^^-^p/u^isÄ^é^i^äädrar'!.. tfärnspötsen fastsatt 


i . .-. 


medels lindning 

Pil comasto .Bol .Chaco . 
Tobae 


793 


paj ' . ''.'"'■',""''' '.'"'. •••••'-:•' 

biädf örmlg spets av jjärn utan faullingar* skaft 
av rör utan styrf Vädrar» järnspétsen fastsatt 
medels lindning 

Pilcomayo .Bol .Chaco • 
r • ■ • - ■ ' ' ■ fotoas •" 


794 


Pil 

bladformig spets av järn utan hullingar,, skaft 
av rör utan styrf Vädrar* Järnspetsen fastsatt 
medels lindning , * 


■ 


Pilcomayo .Bol. Chaco 


. 


Tobas 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6S. - i iy - Gen.kat.nr. Inv.nr 1905^3 

795 796 797 798 a i9Q3»3 bladformig spets äv Jäsn utan hullingar» skaft 
av röj? utan styrfjädrar. Järnspétsen fastsatt 
medels lindning Pilcomayo „Bol. Chaco * 
Tobas Pil bladformig spets av järn utan hullingar* skaft 
aV rör utan styrfjädrar. Mndningen vid spetsen 
Överdragen med skinn Pil Pilcomayo .Bol . Chaco . 
Tobas ■ bladformig spets av Järn utan hullingarj, skaft 
av rör utan styrf jädrar. Mndningen vid spetsen 
överdragen med skinn Pilcomayo .Bol .Chaco . 
Tobas Pil bladformig spets av järn utan hull ingår, skaft 
av rör utan styrfjädrar. Mndningen vid spetsen 
överdragen med skinn. 

Erhållen i utbyte mot ^Ll märkt 12? 6.226 fr&a j j; 
Batwa. Bytet verkställt enl* överenskommelse 
med grevinnan Mary von Rosen Juli 1959» Pilcomayo . Bol . Chaco 
Tobas Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6ö. - 180 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 1903^3 PilVaac 

Tvä klumpar 800 801 Strldsklubba 

av "Palo matacQ"* Stiridskltibba 
av "Palö santp?. 802 803 Stridssk.1orta 
av chaguap 1903,3 Anm. Pilcomayo .Bol .Chaco l 1 o bas Pilcomayo ; Bol .Chaco . 
Tobas Pilcomayo .Bol .Chaco , 
Tobas Pilcomayo .Bol .Chaco . 
Tobas Amulett 

(Kranié av gxiagare) Pilcomayo. Bol. Chaco , 
Tobas ELÄNDERS. GBG. 7686, 3. 65. - 181 - 1903*3 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1903. 3 


804 


Asnaåetft 


Pilcomayo .Bol .Chaco . 
Tobas 


805 : 


aip -'lét&i amulett?. 
80® 


MåfMz '■ ■ 


Pilcomayo. Boi. Chaco 


i 


Tobas 
e# 1'éaasv-' amulett? 


Pilcomayo .Bol . Chaco 


• 


Tobas r 


807 


a# léa?a» amulett? 


Pilcomayo. Bol. Chaco 


« 


Tobas. 


808 


av lera* amulett? ] 


i 


'. 


-r 


Pilcomayo .Bol . Chaco • 
Tobas " 

, ELÄNDERS. GBG. 7586. 3. 65. - mz - 1903*3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
190343 
809 


.'.Sötter 
s0m-^anväM'©8'-Mll läkemedel*. Sex bitar 

Pilcomayo 6 Bol .Chaco 
TobaB 


810 


■■JÉÉI ■■■•'■'--■ 

'Éänébållaade''' röster som användes till läkemedel 

Pilcomayo .Bol .Chaco . 


i. 
8ii' 


„ •„.. TobaB 
-5?z*e . am%jgåsar 
i varamié iezi iimeröta innehåller frukter 
som användes till läkemedel 


, ' 


Pilcomayo. Bol. Chaeo. 


:''- 


', ■:■ ■•:;...,.-■.■.. Tobas. 


- 


. 


4 


1 

ut 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6b. ~-183 *• Gen. kat. nr Inv. nr 1903 »3 
812 813 814 1903 ,»3* 812 - 821 

fAETBIgS. . 
TlWGm&m* BOLIVIA» GHAGQ. 

Föremålen samlade från _en indian* 
Samlingen hopbragts 1902 av Eric von Rosen* Huvudprydnad 

av strutaf pådrar» P&lcoraayo» Bolivia» Chäc.o. f 
f apieteo Pannband 

av ylle f besatt med enäekeMvor> Pilcomayoa Bolivia^ Ctaac.o, 
Tapietes 

"Sembetta*» 

prydnad av blylégeringj som bäres i under- 
läppen. Filooaayo „ . Bolivia 9 , Cfaaco, 
i fapietee 1903*3 Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 184 - '19Q3>3' Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


• - 


Anm. 
1903*3 


i 


8|5 a 


BrSifprydaäa ■ 
av p&tzotib&teo* och delat av éa särdinlåda. 
Möjligen en relik från den år 1900 av denna 
indianstam mördadf t o^tening?s?©Banden Ibareta 


• 


Pilcomayo . Bol . Chaco . 
. Tapietes , 


815 b 


Prydnad 

bestående av två hängande pärlsträhgar avslutad! 

med snäekskivör. ?ar invecklad med föregående 


a • ■ i ' _ " ' ■ ' • : -v 

Pilcomayo. Bol. Chaco. 
lapietes 


816 

1 


Föremål 

av ben att påstryka färg i ansiktet 

! 
Pilcomayo. Bol. Chaco. 


817 


Hårkam Ta P ieteB 
av trä 

Pilcomayo. Bol. Chaco. 
Tapietes 

ELÄNDERS. G BG. 76B6. 3. 65. - 185 - 1903.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
3.903*5. 


• 


818 


Väska'.-; 

ay chaguaf 1 ' (Birömelia ?&ira)' v ,'. •^■■> : -- 

Pilcomayo .Bol .Chaco . 
Tapietes 


819 


ISussölskal 
aniräsides som ékéå 


820 


Pilcomayo .Bol .Chaco 
Tapietes 
af ben 
Pilcomayo .Bol .Chaco . 
Tapletes 


821 


EölEPipä 

ay trä, (Eörfoiinig) 

Pilcomayo. Bol. Chacö . 
Tapietes 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 6b.